Synonyms

koda: kryptera · programmera

kod: chiffer

Definition

koda
överföra (meddelande) till en viss kod

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "koda"

 

"koda" English translation

Results: 1-24 of 24

koda {verb}

koda {vb} (also: överföra till kod, koda in, överföra till data)

to encode {vb}

De har väldigt få gener, och lite genetisk information för att koda alla deras egenskaper.

They have very few genes, and genetic information to encode all of the traits that they carry out.

Och vi behöver de nya grindvakterna för att koda den typen av ansvar in i programkoden de skriver.

And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing.

koda {vb} (also: chiffrera, skriva i kod, skriva i chiffer, kryptera)

to code {vb}

Och vi behöver de nya grindvakterna för att koda den typen av ansvar in i programkoden de skriver.

And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing.

koda {vb} (also: kodifiera)

koda {vb} [mil.] (also: kryptera, chiffrera)

to scramble {vb} [mil.]

koda {vb} (also: chiffrera)

koda {vb} (also: chiffrera)

to cypher {vb}

kod {noun}

kod {comm. gen.} (also: lag, riktnummer, balk, chiffer)

code {noun}

Det är inte mitt eget, men jag ser det som en kod för rådet och Europeiska rådet.

It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.

När vi talar om en kod, måste det sägas att den måste vara rättsligt bindande.

When talking about a code, it must be said that it ought to be legally binding.

En kod för självreglering för dem som arbetar i yrket är däremot en utmärkt lösning.

A self-regulation code for professionals is an excellent solution, however.

Det är Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, som driver frågan om en sådan kod.

The case for such a code has been set up by the Ombudsman, Jacob Söderman.

Kod gäller som " extern " när den inte är tillgänglig via inställd ClassPath (se nedan).

Code is termed " external " if it is not available via the set ClassPath (see below).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "koda":

Synonyms (Swedish) for "kod":

 

Similar translations

Similar translations for "koda" in English

 

Context sentences

Context sentences for "koda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jag tror att vi allihop vill höra fortsättningen, Koda.

I think we all want to hear the rest of that one, Koda.

Den danska organisationen för upphovsrätt, KODA, har konstant hotats av en avgift på 10 procent av sin omsättning sedan 1973.

The Danish copyright society KODA has been constantly threatened with a fine of 10% of its turnover since 1973.

Jag har ju sagt att jag heter Koda.

I told you before, my name's Koda.

Koda, jag har gjort något mycket fel.

Koda, I did something very wrong.

Hur går det därborta, Koda?

How you doing over there, Koda?

Koda, jag önskar jag kunde...

Koda, I wish I could...

Koda, vad hände sedan?

Koda, so what happened next?

Koda, var inte rädd.

Koda, don't be afraid.

Hej, Koda, kom hit.

Hey, Koda, come here.

Koda, sluta sjung!

Koda, stop singing.

Får vi höra, Koda.

Let's hear it, Koda.

Jag är ledsen, Koda.

I'm sorry, Koda.

Varsågod, Koda.

Here you go, Koda.

Koda, lägg av.

Koda, uh... come on.

Koda, jag...

Koda, I, uh...

Koda, vakna.

Koda, wake up.
 

Definition of koda in Swedish

koda [kå`-] {verb}[kodade kodat]
Orled: kod-ar
Subst.: kodande, kodning
överföra (meddelande) till en viss kod: kodade meddelanden
Bet. nyanser:
a)spec. överföra uppgifter till ett programmeringsspråk för behandling i datamaskin
b)(med partikeln in) skriva in via dataterminal e.d.: koda in en text
Konstr.: koda (in) ngt
Hist.: sedan 1950
 

Definition of kod in Swedish

kod [kå´d] {subst.}[koden koder]
Orled: kod-en
1system för översättning av vanligt språk till obegriplig följd av siffror och bokstäver vanl. för hemlighållande av visst innehåll : kodsystem; datakod; nummerkod; knäcka den hemliga koden; budskapet skall tolkas enligt en speciell kod
Bet. nyans: utvidgat om företeelser i samband med fortplantningen som kan uppfattas som en sorts kodsystem: den genetiska koden
Hist.: sedan 1906; av fra. code 'lagsamling; regel'; av lat. codex,
2samling av normer: yrkeskod
Hist.: sedan 1903
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

kobent · kobenthet · kobolt · koboltblå · koborste · kobra · kock · kocka · kocker · kod · koda · kodad · kodare · kodein · kodex · kodexar · kodformat · kodifiera · kodifiering · kodifikation · kodnamn

More translations in the bab.la English-Swedish dictionary.