Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "morkret"

Translation

"morkret" English translation

 

Context sentences

Context sentences for "morkret" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Då kan vi lika gärna ge upp och konstatera att i mörkret är alla katter grå.

We could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.

Det brittiska folket lämnas likt svampar i mörkret och matas med gödsel.

Like mushrooms, the British people are left in the dark and fed manure.

Majoriteten av de minst utvecklade länderna famlar fortfarande i mörkret i detta avseende.

The majority of LDCs are still galloping in the dark in this regard.

De föredrar fortfarande ett system där väskor fyllda med sedlar utväxlas i skydd av mörkret.

They still prefer the system where suitcases of banknotes are handed over in the dark.

Men jag skulle vilja säga att " det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret ".

But I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness '.

Men jag skulle vilja säga att " det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" .

But I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness' .

På detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.

This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.

Om vi inte ser betänkandet i dess rätta sammanhang kommer vi att famla i mörkret.

Unless we consider this report within the correct context, we will be lashing out in the dark.

Det är dock ett faktum att vi har vistats i mörkret i tre månader.

It is a fact, though, that we have been in darkness for three months.

Det är just i mörkret, i skymningen, som rädslan hos civilbefolkningen är som störst.

It is precisely when it is dark, when night falls, that the civilian population is most afraid.

Det är svårt att debattera strategiska riktlinjer i mörkret.

It is difficult to debate strategic guidelines in the dark.

Ett sånt misstag kan bara knuffa nån djupare in i mörkret.

Well, a mistake like that could only push someone further into the dark.

Och dyker sen tusentals...... meter rakt ned i mörkret.

And then dives thousands of feet...... straight down into the dark.

Träd fram ur mörkret och inse att det inte längre är möjligt att styra genom ålderdomlig slutenhet!

Come out into the open and acknowledge that it is no longer possible to govern with old-fashioned secrecy.

    –  Herr talman! Krig förs ofta i skydd av mörkret.

      Mr President, wars are often waged under the cover of darkness.

Detta är dock bara en ljuspunkt i mörkret, och vi måste erkänna vår egen delaktighet i detta misslyckande.

However, that is one bright spot amid a sea of pain, and we must recognise our own part in that failure.

som har gått igenom det obeskrivligaste mörkret på jorden.

who have gone through the most unimaginable darkness.

Några av de parlamentsledamöter som uttryckte kritik mot denna princip har redan smugit sig ut i mörkret.

Some of my fellow Members who expressed criticism of this principle have already slipped off into the night.

Mörkret faller och det börjar bli lite bett i den klara luften.

The darkness falls, and the air is somewhat biting.

Som när man går uppför en trappa i mörkret och tror att den har ett trappsteg mer än den har.

It's like walking up the stairs to your bedroom in the dark and thinking that there's one more stair than there is.
 

Forum results

"morkret" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the English-Arabic dictionary.