Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "nya"

 

"nya" English translation

Results: 1-21 of 3696

nya {adjective}

nya {adj.} (also: ny, färsk, nygjord, obegagnad)

new {adj.}

Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.

The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.

De nya kunskaperna är den huvudsakliga anledningen till de tekniska ändringarna.

Indeed, new findings constitute the main reason for technological modifications.

Visserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.

New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.

Bland demonstranterna fanns hamnarbetare från både gamla och nya medlemsstater.

The demonstrators included dockers from both the old and the new Member States.

Det förutsätter att arbetskraften anpassar sig till den nya informationstekniken.

This means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "nya" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nya" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.

Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.

Europeiska unionen har ju genom sina framgångar vänt världshistorien i nya banor.

Through its successes the European Union has changed the path of world history.

Jag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.

I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.

Jag tänker rösta för förlikningskommitténs förslag om nya livsmedel (novel food).

I am going to vote for the result from the Conciliation Committee on novel foods.

Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.

We should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.

Här finns information om antagningsprov till Radioproduktion i nya medier, 2013.

Here is information about entrance examinations 2013 will be published shortly ...

Vi måste alla hjälpa till att stödja de nya medlemsstaterna i solidarisk anda.

We must all help to support the incoming countries, in a spirit of solidarity.

Smets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.

Mrs Smet's proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.

För budgetmyndighetens båda grenar kommer det att vara väldigt nya omständigheter.

Consequently the nature of these two budgetary authorities will be very different.

Slutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.

Lastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.

Budgeten måste återspegla unionens nya prioriteringar till följd av detta fördrag.

The budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.

Den tredje frågan rör EU: s östliga dimension och EU: s nya grannskapspolitik.

We also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.

Vi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.

However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.

Anser den nya kommissionen att man bör göra förändringar och i så fall vilka?

or does it consider that it should be readjusted and, if so, on which issues?

Smets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.

Mrs Smet' s proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.

Att röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.

The highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.

Vi välkomnar försöken att bygga nya broar i våra transatlantiska förbindelser.

We welcome the attempts to rebuild bridges in our transatlantic friendships.

Med det här alternativet skapas det nya dokumentet som fil, men laddas inte.

This option is used to set the document up as a file but it will not be loaded.

Den hårda debatten i går gjorde det ännu tydligare att nya åtgärder behöver vidtas.

Yesterday's tough debate once again makes it clear that further steps must be taken.

Jag tackar för er närvaro och jag önskar er en god fortsättning på det nya året.

I should like to thank him for coming and wish him all the best for the coming year.
 

Forum results

"nya" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Romanian dictionary by bab.la.