Summary

pappa {noun}
father · dad · daddy · papa · poppa · pappy

full details

Synonyms

pappa: fader · far · farsa

more (4)

Definition

pappa
far det familjära tilltalsordet

Search for the most beautiful word
spaceship
key-driven

VOTE NOW

Swedish-English translation for "pappa"

 

"pappa" English translation

Results: 1-32 of 32

pappa {noun}

pappa {comm. gen.} [coll.] (also: fader, fäder, upphovsman, äldste medlem)

father {noun}

Och han sa att han hade haft i princip exakt samma relation till sin pappa.

And he said he had had basically exactly the same relationship with his father.

Ett barn behöver för sin utveckling en pappa och en mamma och en stabil familjemiljö.

If it is to fulfil its potential, a child needs a father and a mother, a stable family.

Bara för att min mamma gifter sig med någon annan betyder inte det att han är min pappa.

Just because my mother marries someone else doesn't mean he's my father.

Så det är bra att bo... på nått pensionat som din pappa rekommenderade.

So it's fine to just stay... at some pensione that your father recommended.

Vi är i Buenos Aires, på jakt efter Frederico Casarroz, Jens pappa.

We're in Buenos Aires, on the trail of Frederico Casarroz, Jens ' father.

pappa {comm. gen.} [coll.] (also: farsa)

dad {noun}

Han fortsatte "Pappa, det här har varit den bästa dagen i mitt liv, nånsin".

I went, "Yes, mate?" ~~~ He went, "Dad, this has been the best day of my life, ever."

Efter du togs av dykare Dan där borta...... följde din pappa efter båten som en galning.

After you were taken by Diver Dan over there... your dad followed the boat like a maniac.

Lyssna, min pappa berättade för mig... om ett litet fint pensionat i Venedig.

Listen, my dad told me... about this nice little pensione in Venice.

En pappa och hans sjuåriga son gick på en match med Detroit Tigers.

A dad and his seven-year-old son were watching a Detroit Tigers game at the ballpark.

Mer än allt annat, mitt enda mål i livet är att vara en bra pappa.

Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad.

pappa {comm. gen.} [coll.]

daddy {noun} [coll.]

Du kan tänka dig min förvåning att höra ifrån honom när jag packade åt pappa.

You can imagine my astonishment to hear from him while I was packing Daddy up.

Det vore som att fråga ett barn ”Vem älskar du mest, mamma eller pappa?”

That would be like asking a child 'who do you love more, your Mummy or your Daddy?'

Midnattsmaten upplivade helt advokaterna, och pappa var tacksam.

The midnight snack totally revived the lawyers, and Daddy was way grateful.

Och pappa är så bra, att han får $500 i timmen för att bråka med folk.

And Daddy is so good, he gets $500 an hour to fight with people.

Och jag reste hem igen och sade, "Pappa, jag vet inte vem jag är.

And I went back home and I said, "Daddy, I don't know who I am.

pappa {comm. gen.} [coll.] (also: far)

papa {noun}

Pappa tog båten till jobbet vid 8: 15, så garaget är tomt.

Papa took the boat to work at 8: 15, so the garage is empty.

Nej, min pappa är död.

No, my papa, he is dead.

Säg adjö till pappa.

Say goodbye to Papa.

Hämta pappa, Joseph!

Joseph, get Papa!

Europas pappor och mammor som nu är i 50- och 60-årsåldern äger och driver sina företag på traditionellt vis.

Papas and Mamas in Europe in their fifties and sixties own and manage their businesses traditionally.

pappa {comm. gen.}

poppa {noun}

pappa {comm. gen.}

pappy {noun} [child.l.]
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "pappa":

 

Context sentences

Context sentences for "pappa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mannen som karriärist och som pappa, transnationella män, den våldsamme och den älskande mannen.

The night belongs to Daubenton's bat and its 18 Swedish relatives.

Jag gör anspråk på att vara pappa till detta uttryck: 80 till 20 procent.

I remember using this expression, contrasting 80% and 20%.

Det är mammorna och inte papporna som föder fram barnen.

By the very nature of things, we must therefore be able to differentiate.

Han frågade alla vänner som han tyckte var goda fysiker, "Var det din mamma eller pappa som påverkade dig?"

He asked all his friends that he thought were good physicists, "Was it your mom or your pop that influenced you?"

Pappa, kan du gottgöra det när vi är i Prag.

You can make it up to me when we're in Prague.

Vet din pappa om att du ska träffa mig?

Does your pops know you came to see me?

Dags att sluta bry sig om det, pappa.

You have to stop caring about that.

Han är ju din pappa och fattar väl?

You should stay alrite, when you understand

Din pappa hade varit stolt över dig.

Well, your old man would be proud.

Var nu snäll flicka mot pappa.

Be a good girl for Poppy, all right?

Men, pappa, det är tjejbyxor.

Those are girls ' pants.

Om det till exempel skall kunna ske någon märkbar ökning av födelsetalen behöver både mammor och pappor ett mycket bättre rättsskydd.

There is a need for dialogue with the social partners, as well as with the authorities that are responsible for the local labour market.

Jag röstade för ett lagstiftningsförslag i parlamentet i dag som garanterar förbättrad och förlängd pappa/mammaersättning.

in writing. - I voted in favour of a legislative proposal guaranteeing enhanced and extended paternity/maternity pay in Parliament today.

Pappa vad gör du?

What are you doing?

Mår du bra, pappa?

Are you alright?

PPE-gruppen anser att begreppet familj bygger på barnets rätt till sin mamma och pappa och på föräldrarnas ansvar för sina barn.

In accordance with our view of society, Recital K of the report specifies that ‘ the rights of children must be at the heart of family policies’.

Om detta inte genomförs så kommer alla försök att tillhandahålla pappa- eller föräldraledighet att misslyckas, på grund av den ekonomiska verkligheten.

If this is not implemented, then all attempts to provide paternity or parental leave will fail, on account of the financial realities.

PPE-gruppen anser att begreppet familj bygger på barnets rätt till sin mamma och pappa och på föräldrarnas ansvar för sina barn.

The PPE-DE Group believes that the concept of the family is based upon children’s right to their mothers and fathers and upon parents’ responsibility for their children.

Även familjer som inte består av mamma-pappa-barn måste erkännas och ges samma rättsliga status som den traditionella familjen.

We have therefore voted against wordings that require special forms of tax relief or the use of what are termed vouchers or that in other ways regulate welfare policy in detail.

Vad är det med kreativa satsningar som gör oss- -så oroliga för den mentala hälsan- -på ett sätt som inte sker inom andra yrken? ~~~ Min pappa, till exempel, var kemitekniker.

You know, and what is it specifically about creative ventures that seems to make us really nervous about each other's mental health in a way that other careers kind of don't do, you know?
 

Definition of pappa in Swedish

papp`a {subst.}[pappan pappor]
Orled: papp-an
far det familjära tilltalsordet: pappa, bär mig på axlarna!; stör inte pappa, barn!; han skall bli pappa till våren
Bet. nyanser:
a)i sms. äv. utvidgat om person som i ngt avseende är ansvarig för en grupp personer el. för viss verksamhet: klasspappa; nöjespappa; revypappa
b)överfört upphovsman: det är han som är pappa till förslaget
Idiom: pappas gosse: bortskämd pojke eller ung man vanl. med förmögen el. inflytelserik far
Konstr.: (ngns) pappa, pappa (till ngn)
Hist.: sedan 1685; urspr. barnspråksord; jfr ty., eng., fra. papa, ita. papà med samma bet., lat. papa 'pappa; mat'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the English-Finnish dictionary.