Definition

reservdel
anordning som är avsedd att ingå som del i maskin när den...

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "reservdel"

 

"reservdel" English translation

Results: 1-12 of 12

reservdel {noun}

reservdel {comm. gen.} (also: avdelning, organ, kant, andel)

part {noun}

Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.

They must match the spare part produced by the manufacturer: in looks they must be identical.

Men det förekommer fall där ersättning av en enkel reservdel i praktiken kräver en hel kombination av delar, med motsvarande kostnader för konsumenten.

But there are practical cases where the replacement of a simple part requires a whole combination of parts, with the associated costs for the consumer.

Konsumenterna betalar för formgivningen när de köper en ny bil eller annan produkt. De bör inte tvingas betala igen varje gång de behöver en reservdel.

The consumer pays for the design when buying a new car or other product; he should not be forced to pay again each time he needs a spare part.

Att en proto-human varelse skulle kannibaliseras för reservdelar får inte ens övervägas.

That a proto-human being could be cannibalized for spare parts cannot be contemplated.

Förslaget skulle därför inte påverka säkerheten eller kvaliteten hos reservdelarna.

The liberalisation of design protection for replacement car parts has no impact on safety.

reservdel {comm. gen.} (also: reservdäck)

spare {noun}

Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.

They must match the spare part produced by the manufacturer: in looks they must be identical.

Konsumenterna betalar för formgivningen när de köper en ny bil eller annan produkt. De bör inte tvingas betala igen varje gång de behöver en reservdel.

The consumer pays for the design when buying a new car or other product; he should not be forced to pay again each time he needs a spare part.

Biltillverkarna har när det gäller reservdelar för närvarande en marknadsandel på 88 %!

Car manufacturers currently control 88 % of the spares market!

Dessa fordon bevaras av sina ägare, vilket har att göra med några få saker, antingen skall de restaurera dem eller behålla dem för reservdelarna.

In a limited number of cases, these vehicles are kept by their owners either for restoration or as a source of spares.

Det handlar om huruvida den fria marknaden även i framtiden när det gäller reservdelar kommer att kunna hävda en marknadsandel på 12 % eller inte.

The question is whether or not the free market will in future be able to maintain a 12 % share of the spares business.

reservdel {comm. gen.}

spare part {noun}

Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.

They must match the spare part produced by the manufacturer: in looks they must be identical.

Konsumenterna betalar för formgivningen när de köper en ny bil eller annan produkt. De bör inte tvingas betala igen varje gång de behöver en reservdel.

The consumer pays for the design when buying a new car or other product; he should not be forced to pay again each time he needs a spare part.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "reservdel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

För tillfället får biltillverkare reservdelar från länder utanför EU.

We are paid to take decisions – even though they may be difficult – and we should do that.

Även om det skulle finnas reservdelar hade inte regeringen haft råd att reparera utrustningen.

I visited hospitals where they were trying to treat the casualties of the problem.

Nya arbetstillfällen torde skapas genom marknadstillväxten, både inom produktionen och distributionen av reservdelar.

People are entitled to value for money throughout the life of a vehicle, and this proposal will help them get it.

Det innebär, och här vill jag stryka under det som sades före mig, att det faktiskt kommer att bli förbjudet att kopiera synliga reservdelar.

This means - and here I reinforce what has just been said - that we are actually proposing to prohibit the reproduction of visible components.

Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.

The proposal, which is of particular importance to the market in automobiles, would remove internal market barriers that have thus far remained.

Tillverkarna av reservdelar inom EU kommer att kunna producera reservdelar inom EU för leverans till import- och exportmarknaderna.

Secondly, on employment, liberalisation should have a positive net impact on EU jobs, benefiting small and medium-sized enterprises in particular.
 

Definition of reservdel in Swedish

reser`vdel {subst.}[reservdelen reservdelar]
Orled: re-serv--del-en
anordning som är avsedd att ingå som del i maskin när den ordinarie delen med denna funktion behöver bytas ut: reservdelslager; reservdelarna till traktorn har kommit; ta vara på reservdelar på en bilkyrkogård; reservdelarna måste skickas efter från Italien
Bet. nyans: ibl. utvidgat om ersättningsdel i kroppen: reservdelsmänniska
Hist.: sedan 1863
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the English-Hindi dictionary.