Summary

salva {noun}
discharge · burst · ointment · salve · unction · salvo · cerate · unguent

full details

Definition

salva
kräm med läkande egenskaper (och ibland kosmetiska effekte...

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "salva"

 

"salva" English translation

Results: 1-13 of 13

salva {noun}

salva {comm. gen.} (also: lossning, betalning, kvitto, skott)

discharge {noun}

salva {comm. gen.} (also: ström, utbrott, anfall, explosion)

burst {noun}

salva {comm. gen.} (also: smörjelse)

ointment {noun}

salva {comm. gen.}

salve {noun}

salva {comm. gen.} (also: liniment)

unction (ointment) {noun}

salva {comm. gen.} [med.]

unction (ointment) {noun} [med.]

salva {comm. gen.} [mil.]

salvo {noun} [mil.]

De första salvorna avfyrades av engelsmännen då British Leylands löpande bands-produktion togs hem till Förenade kungariket, dittills etablerat i Vallonien.

The first salvos were fired by the English when the United Kingdom repatriated British Leyland's motor vehicle assembly line, which had previously been sited in Wallonia.

salva {comm. gen.} (also: cerat, läppsalva)

cerate (a salve (for dry lips)) {noun}

salva {comm. gen.} (also: smörjmedel, balsam)

unguent {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "salva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

De lyder inte de order som vi ger dem, så vi ger dem en salva av pepparsprayen.

They're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.

Jag behöver en salva mot flatlöss.

I need to get some crab medicine.

En salva skulle få er allihop!

One round could get all you guys!

Salva Kiir, presidenten i södra Sudan, kommer att försöka samarbeta med norra Sudan, under förutsättning att resultatet av folkomröstningen erkänns.

Salva Kiir, the president of Southern Sudan, wants to seek cooperation with the North, provided that it recognises the result of the referendum.
 

Definition of salva in Swedish

sal`va {subst.}[salvan salvor]
Orled: salv-an
1kräm med läkande egenskaper (och ibland kosmetiska effekter) som stryks utvärtes på hud: borsalva; gråsalva; hudsalva; kylsalva; myggsalva; sårsalva; vitaminsalva; stryka salva på såret; massera in ryggen med salva; en salva mot munsår; välluktande salvor
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. salva med samma bet.; av lågty. salve med samma bet.; germ. ord, besl. med bl.a. grek. elpos 'olja; fett'
2mängd skott som avfyras samtidigt el. i snabb följd; vanl. med kraftig verkan: salveld; artillerisalva; gevärssalva; honnörssalva; kulsprutesalva; skottsalva; vakten avlossade en salva efter rymlingen; de möttes av en salva gevärseld
Bet. nyanser:
a)överfört, särsk. om häftig kritik, utskällning e.d.: i insändaren riktades några salvor mot skolpolitiken
b)i sms. äv. allmännare: applådsalva; skrattsalva
Konstr.: en salva (av ngt), en salva (efter ngn), en salva (mot ngn el. ngt)
Hist.: sedan 1640; av ty. Salve med samma bet.; trol. till lat. salve 'var hälsad'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la English-Danish dictionary.