Summary

sedel {noun}
note · bill · banknote · bank note · bank-bill

full details

Definition

sedel
(litet) officiellt utgivet dokument med tryckt värdeangivel...

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "sedel"

 

"sedel" English translation

Results: 1-7 of 7

sedel {noun}

sedel {comm. gen.}

note {noun} [Brit.]

Jag tror att Wibe förklarade dessa risker bra nyss, med tanke på att det också finns en sedel på 100 euro.

Mr Wibe clearly explained these risks just now, specifically with regard to the existence of a 100 euro note.

Vi anser att vi måste behålla en- och tvåcentsmynten och många av oss tycker att vi bör införa en sedel på en euro.

We feel that we must keep the one and two cent coins and many of us feel that we should introduce a 1-euro note.

Personligen kan jag inte se något behov av en sådan sedel, men jag skulle vilja att banken undersöker detta med hänsyn till förtroendet för valutan.

Personally, I cannot see the need for such a note, but I would like the Bank to investigate this in view of confidence in the currency.

Det var ännu svårare att komma överens om någon typ av gemensamt format när det gällde att utforma ett mynt eller en sedel då euron kom till.

There was even greater difficulty in agreeing some form of common format with regard to a design for a coin or for a bank note when the euro came into being.

Historiskt sett har femtioeurosedeln varit den mest förfalskade sedeln, men under den andra hälften av 2008 var - för första gången - tjugoeurosedeln den sedel som förfalskades mest.

Historically, the 50-euro note has been the most counterfeited banknote, but in the second half of 2008 - for the first time - the most counterfeited banknote was the 20-euro banknote.

sedel {comm. gen.} (also: bankväxel)

bill {noun} [Amer.]

Själv har jag inte sett denna sedel på flera veckor, inte ens här i Strasbourg eller Bryssel, som betalning för någonting.

But I myself have been unable to use this bill for weeks, even here in Strasbourg or in Brussels, to pay for anything.

Inte en enda sedel försvann.

No bill ever disappeared.

sedel {comm. gen.}

banknote {noun} [Brit.]

Historiskt sett har femtioeurosedeln varit den mest förfalskade sedeln, men under den andra hälften av 2008 var - för första gången - tjugoeurosedeln den sedel som förfalskades mest.

Historically, the 50-euro note has been the most counterfeited banknote, but in the second half of 2008 - for the first time - the most counterfeited banknote was the 20-euro banknote.

sedel {comm. gen.}

bank note {noun}

Det var ännu svårare att komma överens om någon typ av gemensamt format när det gällde att utforma ett mynt eller en sedel då euron kom till.

There was even greater difficulty in agreeing some form of common format with regard to a design for a coin or for a bank note when the euro came into being.

sedel {comm. gen.}

bank-bill {noun} [Amer.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "sedel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Varje sedel är värd sju gånger så mycket som en 100-dollarsedel från Förenta staterna.

Last year, counterfeit EUR 500 notes rose by over 160%, and that is only the ones we know about.

För mig är det självklart och ett naturligt steg för Sverige att bli fullvärdig medlem i hela den europeiska integrationen och att få euron som mynt och sedel.

As I see it, it is a necessary and obvious step for Sweden to become fully a part of European integration in its entirety and to have the euro as its currency and coinage.
 

Definition of sedel in Swedish

sedel [se´- el. se`-] {subst.}[sedeln sedlar]
Orled: sedl-ar
1(litet) officiellt utgivet dokument med tryckt värdeangivelse, som gäller som allmänt betalningsmedel inom viss stat etc.; vanl. tryckt på spec. papper, ofta med vattenstämpel m.m., för att försvåra förfalskning : sedelbunt; sedelförfalskning; sedelklämma; sedelutgivning; dollarsedel; hundrakronorssedel; pundsedel; en bunt sedlar; stoppa sedeln i plånboken; en halv miljon i sedlar; en smutsig och hopvikt sedel
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid (i bet. 'papperslapp med text); ca 1650 i bet. 'penningsedel'; fornsv. sedel; via ty. av lat. schedula 'litet pappersblad', till scheda 'träskiva (att skriva på)'
2(mest i sms.) dokument som innehåller kortare upplysning ofta från myndighet e.d.: frisedel; följesedel; lottsedel; matsedel; ordersedel; passersedel; röstsedel; valsedel
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

scuzzy · se · seans · Sebaot · secession · secondhandaffär · sed · sedan · sedation · sedefördärv · sedel · sedelärande · sedelbunt · sedelpacke · sedelpress · sedentism · seder · sedera · sedermera · sedesam · sedeslös

Moreover bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.