"sedel" English translation

SV

"sedel" in English

volume_up
sedel {comm. gen.}

SV sedel
volume_up
{common gender}

sedel
volume_up
note {noun} [Brit.]
Jag tror att Wibe förklarade dessa risker bra nyss, med tanke på att det också finns en sedel på 100 euro.
Mr Wibe clearly explained these risks just now, specifically with regard to the existence of a 100 euro note.
Vi anser att vi måste behålla en- och tvåcentsmynten och många av oss tycker att vi bör införa en sedel på en euro.
We feel that we must keep the one and two cent coins and many of us feel that we should introduce a 1-euro note.
Personligen kan jag inte se något behov av en sådan sedel, men jag skulle vilja att banken undersöker detta med hänsyn till förtroendet för valutan.
Personally, I cannot see the need for such a note, but I would like the Bank to investigate this in view of confidence in the currency.
sedel
volume_up
bank-bill {noun} [Amer.]
sedel
volume_up
banknote {noun} [Brit.]
Historiskt sett har femtioeurosedeln varit den mest förfalskade sedeln, men under den andra hälften av 2008 var - för första gången - tjugoeurosedeln den sedel som förfalskades mest.
Historically, the 50-euro note has been the most counterfeited banknote, but in the second half of 2008 - for the first time - the most counterfeited banknote was the 20-euro banknote.
sedel (also: bankväxel)
volume_up
bill {noun} [Amer.]
No bill ever disappeared.
Själv har jag inte sett denna sedel på flera veckor, inte ens här i Strasbourg eller Bryssel, som betalning för någonting.
But I myself have been unable to use this bill for weeks, even here in Strasbourg or in Brussels, to pay for anything.
sedel
Det var ännu svårare att komma överens om någon typ av gemensamt format när det gällde att utforma ett mynt eller en sedel då euron kom till.
There was even greater difficulty in agreeing some form of common format with regard to a design for a coin or for a bank note when the euro came into being.

Context sentences for "sedel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör mig är det självklart och ett naturligt steg för Sverige att bli fullvärdig medlem i hela den europeiska integrationen och att få euron som mynt och sedel.
As I see it, it is a necessary and obvious step for Sweden to become fully a part of European integration in its entirety and to have the euro as its currency and coinage.