"skriva in" English translation

SV

"skriva in" in English

SV skriva in
volume_up
{verb}

  1. general
  2. IT

1. general

skriva in (also: registrera, koda in, knappa in)
Om Du vill skriva in flera värden, trycker Du efter varje inmatningsrad på Kommando Ctrl +Retur.
If you would like to enter various values, press Command Ctrl + Enter key after each input line.
Här kan Du skriva in ett nummer och trycka på retur, så flyttar Du pekaren direkt till den nya positionen.
To place the pointer in the new position, enter here a different number and press the enter key.
skriva in (also: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
Intyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
De som vill utöva lobbyverksamhet måste skriva in sig i registret.
Those who want to lobby must enrol themselves in the register.
Om du väljer att stanna kvar i landet där du arbetade måste du skriva in dig om arbetssökande där.
If you choose to remain in the country where you worked, you must register as a jobseeker there.
skriva in (also: boka in, checka in, skriva in sig)
Jag tror att det ändå är allt för många människor som tror att tillväxt är något som man bara kan skriva in i en bok och att det då kommer av sig självt.
I think that too many people think that growth is something that you can simply write in a book and it just happens.
skriva in
skriva in (also: skriva in med blyerts)
Varför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?
Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
skriva in
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Kanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.

2. IT

skriva in

Similar translations for "skriva in" in English

skriva verb
in- adjective
in adverb
in preposition
English

Context sentences for "skriva in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
In this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
SwedishJag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
SwedishTill att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
SwedishJag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
SwedishDu kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
Enter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
SwedishHär kan du välja mellan olika teckenstorlekar eller skriva in en teckenstorlek.
You can choose between different font sizes from this list or enter a size manually.
SwedishAtt skriva in Eurojust i utgiftskategori 3 är emellertid inte ett särskilt lyckat val.
The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
SwedishKanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
SwedishI textfältet kan du skriva in tecken som ska infogas efter fotnotsnumreringen.
In this text box you can enter the characters to be inserted after the footnote numbering.
SwedishAtt skriva in dessa rättigheter också på europeisk nivå i traktaten kan vara en sådan väg.
One way might be to also include these rights in the Treaty at European level.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för X-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired X axis title in the respective text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Y-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Y axis title in the respective text field.
SwedishI det här textfältet kan du skriva in det land där företaget finns.
Enter the state/province in which the company is located into this text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Z-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Z axis title in the respective text field.
SwedishDu kan byta namn på ett avsnitt genom att dubbelklicka på etiketten och skriva in ett nytt namn.
You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
SwedishIntyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
SwedishOm Du aktiverar den här kryssrutan, kan Du skriva in den önskade underrubriken i textfältet.
Check this box and enter the desired subtitle in the respective text field.
SwedishDet chockar mig att den socialdemokratiska gruppen vägrade att skriva in detta i förslaget.
I am shocked that the Socialist Group refused to put that in the motion.
SwedishVarför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?
Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
SwedishNu kan Du skriva in data som hör till den här posten i de andra fälten.
You can now enter data into the other fields belonging to this entry.