Definition

stavning
sätt att stava visst ljud el. visst ord

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "stavning"

 

"stavning" English translation

Results: 1-3 of 3

stavning {noun}

stavning {comm. gen.} (also: bokstavering)

spelling {noun}

Utländska namns ursprungliga stavning får inte användas i identitetshandlingar.

The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.

Detsamma gäller uppgifternas riktighet, såsom korrekt och fullständig stavning av namn.

The same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.

De tvingas att förvränga sina namn och förbjuds bland annat att skriva dem med polsk stavning.

Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

(rätt stavning)

(correct spelling)

Trots ett antal överenskommelser har Litauen vägrat att låta polska namn skrivas med polsk stavning, utan kräver i stället att de skrivs på litauiska.

And despite numerous agreements, Lithuania has refused to allow Polish names to be written in their Polish spelling, insisting that they be written in Lithuanian.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "stavning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det är på pricken hans handstil, likaså meningsbyggnad och stavning.

You'll find the handwriting matches his, as does the sentence structure.

Paradoxalt nog har det skett en tillbakagång, särskilt på utbildningsområdet samt när det gäller de polska efternamnens stavning och de litauiska polackernas rättigheter och privilegier.

It is a paradox that there has been a regression, especially in educational matters, writing surnames in Polish and the rights and privileges of Poles living in Lithuania.
 

Definition of stavning in Swedish

sta`vning {subst.}[stavningen stavningar]
Orled: stav-ning-en
sätt att stava visst ljud el. visst ord: stavningsreform; gammalstavning; problemen med sje-ljudets stavning; stavning av främmande ord
Bet. nyans: det att stava rätt: hon var dålig i stavning
Konstr.: stavning (av ngt)
Hist.: sedan 1681
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the Hindi-English dictionary for more translations.