Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "substantiv"

 

"substantiv" English translation

Results: 1-3 of 3

substantiv {noun}

noun {noun}

Man kan inte alltid göra sig förstådd bara genom att sätta ihop ett substantiv och ett adjektiv.

By just putting a noun with an adjective you cannot always make sense.

(FR) Herr talman! Jag godtar visserligen hans ursäkt, men jag anser inte att tillägget av ett adjektiv minskar betydelsen av det substantiv som det står som bestämning till.

(FR) Mr President, I do accept his apology, but I do not believe that the addition of an adjective reduces the import of the noun it qualifies.
nouns {pl}

substantiv {noun} [ling.]

substantive {noun} [ling.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: malic acid, fast turnaround, ruffles, cap sleeve, strapless

Similar words

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.