Summary

toppen {adjective}
super · terrific · wicked · smashing · ace · topnotch · awesome · copacetic

toppen- {adjective}
slap-up

full details

Synonyms

toppen: bra · fantastisk · finemang

Definition

toppen-
som håller högsta kvalitet eller värde ofta enl. ngn mer ...

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "toppen"

 

"toppen" English translation

Results: 1-29 of 273

toppen {adjective}

toppen {adj.} [coll.] (also: jättekul, juste, schyst, hög-)

super {adj.}

toppen {adj.} (also: jättebra, kanon)

terrific {adj.}

Du är en toppen kille...... och har ställt upp för mig ända sedan jag började här.

You're really a terrific guy...... and so supportive of me ever since I started here.

Toppen!

Terrific!

toppen {adj.} (also: jättebra, stygg, retsam, skälmaktig)

wicked {adj.}

toppen {adj.} [coll.] (also: fantastisk, pang-)

smashing {adj.} [Brit.] [coll.]

toppen {adj.} [slg.] (also: jättebra, jättekul)

ace {adj.} [Brit.] [slg.]

toppen {adj.} (also: utmärkt)

topnotch {adj.}

toppen {adj.} (also: mycket bra, superb, häftig, asball)

awesome {adj.} [coll.]

toppen {adj.} (also: finfin)

copacetic {adj.} [Amer.] [slg.]

toppen- {adjective}

toppen- {adj.} (also: fantastisk, super-, flott, brak-)

slap-up {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "toppen":

 

Similar translations

Similar translations for "toppen" in English

 

Context sentences

Context sentences for "toppen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi ser bara toppen av ett isberg, men det är toppen av ett mycket stort isberg.

We only see the tip of the iceberg, but it is the tip of a very large iceberg.

toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "

At the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".

Skandalen med långtradarchaufförerna i Luxemburg är bara toppen på isberget.

The scandal surrounding lorry drivers in Luxembourg is only the tip of the iceberg.

Det är den inställningen som kommer att ta den här verksamheten till toppen.

Now, that's the kind of winning attitude that'll take this enterprise to the top.

Det är förnedrande för ett land att ligga i toppen av en sådan negativlista.

It is degrading for a country when its name appears at the top of such a blacklist.

Halvvägs i denna process fann hon sig själv i toppen på en mördares dödslista!

Half way through the process she found herself at the top of an assassin's death list!

Och jag gjorde även huset på toppen av ön rött så att det skulle se mer svenskt ut.

And yeah, I even turned the house on top of the island red to make it look more Swedish.

Stora akademiska institutioner byggs från grunden och uppåt, inte från toppen och nedåt.

Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.

Och efter den först parabolen, vet ni, sa doktorn att allt var toppen.

And after that first parabola, you know, the doc said everything is great.

Högst upp i toppen finns det som är heligt, dvs. det levande och först och främst embryot.

At the top of the list we have life, which is sacred, life and above all the embryo.

Det vi ser här är bara toppen på isberget, och problemet är kolossalt.

What we are seeing here is just the tip of the iceberg, and there is a colossal problem.

EU-toppen måste lära sig av folkomröstningarna i Danmark och på Irland.

The EU Summit must learn from the referendums in Denmark and Ireland.

Det låter visserligen vansinnigt, men det är bara toppen av isberget.

Surely that is too crazy for words, but it is only the tip of the iceberg.

Verklig fred kommer inte till stånd i toppen utan den växer fram bland gräsrötterna.

Real peace does not start at the top, but at a country's grass roots.

Grundtanken i mitt betänkande är att textilindustrin bara är toppen av ett isberg.

The thrust of my report is that the textiles industry is really just the tip of the iceberg.

Det är bara litet mer än ett år sedan vi såg toppen av den senaste krisen.

It is only a little over a year since the most recent crisis peaked.

Det är bara toppen på ett isberg. Pandoras ask är sedan länge öppen.

It is only the tip of the iceberg or a Pandora' s box which has been open for a long time.

Så det vi lyckas få offentligt är fortfarande toppen av ett isberg.

What we are managing to get done in public is thus still only the tip of the iceberg.

Jag vet att den olagliga avverkningen bara är toppen på ett isberg.

I know that illegal logging is just the visible tip of the iceberg.

I brevet uppmanas ni att göra ert för att fler kvinnor ska nå toppen i Europeiska unionen.

The letter asks you to play your part in getting more women to the top of the European Union.
 

Definition of toppen- in Swedish

toppen- [tåp`-] förled
Orled: topp-en--
som håller högsta kvalitet eller värde ofta enl. ngn mer informell norm <vard.>: toppenbil; toppenbrud; toppenkille
Bet. nyans: ofta rent förstärkande ytterligt: toppenbra; toppenhärligt
Hist.: sedan 1962
 

Forum results

"toppen" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.