Search for the most beautiful word
underarm hair
eighty

VOTE NOW

Swedish-English translation for "travesti"

 

"travesti" English translation

Results: 1-6 of 6

travesti {noun}

travesti {comm. gen.} [pej.] (also: parodi)

parody {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Usage examples

Usage examples for "travesti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Om det skulle hända, vore det en travesti och Europeiska kommissionen skulle anklagas för att ha tillåtit det hända.

If that were to happen it would be a travesty and the European Commission would be indicted for allowing that to happen.

För sparare, investerare, låntagare och skattebetalare erbjuder dessa stresstester just detta. Detta liknar en travesti!

For depositors, investors, borrowers and taxpayers these stress tests do not offer transparency and that is a travesty.

Den partiskhet och det manipulerande som rättegången präglades av, och som den åtalade utsattes för, var en travesti på all form av rättvisa.

The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.

Presidentvalet i mars var en travesti på demokrati; den fria pressen utmanövrerades och MDC-oppositionens ledare åtalas nu för förräderi.

The March presidential elections were a travesty of democracy, with repression of a free press and the MDC opposition leader now on trial for treason.

Han fick sex års fängelse för korruption, efter vad de flesta utomstående observatörer betraktar som en farsliknande rättegång, som var en travesti på varje form av rättvisa.

He received six years in jail for corruption, following what most outside observers considered to be farcical proceedings which were a travesty of any notion of justice.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: inventive step, Key lime pie, red grapefruit, side dish, intermediate course

Similar words

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.