Synonyms

urverk: klocka

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "urverk"

 

"urverk" English translation

Results: 1-3 of 3

urverk {noun}

urverk {n} (also: verk, mekanism, bruk, befästningsverk)

works {pl}

urverk {n} (also: förflyttning, mekanism, utveckling, tendens)

movement {noun}

urverk {n}

clockwork {noun}

De här sakerna är bara ljus och urverk.

These things are just lights and clockwork.

Det är ett molekylärt urverk.

It's molecular clockwork.

   – Herr talman, mina damer och herrar! Regelbundet som ett urverk gör vi högtflygande uttalanden och fördömer våldet i Mellanöstern.

   Mr President, ladies and gentlemen, as regular as clockwork, we make high-flown statements and condemn the violence in the Middle East.

Som ett urverk.

Just Iike clockwork.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "urverk":

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la Polish-English dictionary.