Definition

vardagsrum
det mest använda samlings- och sällskapsrummet i en bostad...

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "vardagsrum"

 

"vardagsrum" English translation

Results: 1-13 of 13

vardagsrum {noun}

living room (sitting room, parlour) {noun} [Amer.]

Ibland kan den se ut som ett rullande vardagsrum snarare än ett fortskaffningsmedel.

Sometimes it can look more like a living room on wheels than a means of transportation.

Bill Smith har just förlorat sin kamp för att förhindra att 100 utmärkta tyska cigarrer ska gå upp i rök - inte i hans vardagsrum utan i en ugn hos den brittiska tull- och accismyndigheten.

Bill Smith has just lost his fight to prevent 100 fine German cigars going up in smoke - not in his living room but in a UK Customs and Excise incinerator.

vardagsrum {n} (also: sällskapsrum, grupp av miniorscouter, TV-rum)

den {noun} [Amer.]

vardagsrum (i privathem) {n}

lounge (in private homes) {noun} [Brit.]
sitting room (sitting room, parlour) {noun} [Brit.]

vardagsrum {n} [oldfsh.] (also: finrum, mottagningsrum)

parlor {noun} [Amer.] [oldfsh.]

vardagsrum {n} [oldfsh.] (also: finrum, mottagningsrum)

parlour {noun} [Brit.] [oldfsh.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "vardagsrum" in English

 

Context sentences

Context sentences for "vardagsrum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

På 60- och 70-talen visades vietnamkriget i stort sett dagligen i amerikanska vardagsrum.

In the 1960s and 1970s, the Vietnam War was basically shown in America's living rooms day in, day out.

Nygma Tech låter er uppleva 3- D i ert eget vardagsrum!

Nygma Tech brings the joy of 3- D entertainment into your home!

Vi behöver också direktivet på grund av en ” stor och växande björn ” i vårt vardagsrum.

This proposal will cost my country a lot of money, as we drew up a list of considerable savings measures a long time ago.

Är det här ditt vardagsrum alltså?

Is this here your actual living area?

Men om TV-bilderna därifrån nådde våra vardagsrum skulle parlamentet aldrig godkänna detta avtal.

It does not reach the debate here at home. If, however, the TV pictures from Comoros were to reach our living rooms, Parliament would never approve this agreement.

Jacques Costeau kom in i våra vardagsrum med sina fantastiska TV-program som visade oss djur och platser och en förunderlig värld som vi aldrig riktigt kunde ha föreställt oss tidigare.

Jacques Cousteau was coming into our living rooms with his amazing specials that showed us animals and places and a wondrous world that we could never really have previously imagined.
 

Definition of vardagsrum in Swedish

va`rdagsrum {subst.}[vardagsrummet, plur. vardagsrum, best. plur. vardagsrummen]
Orled: var-dags--rumm-et
det mest använda samlings- och sällskapsrummet i en bostad vanl. också det största och ibl. äv. det finaste : ett stort luftigt vardagsrum där möblerna var klädda med blommig kretong; ett vardagsrum möblerat kring TV-apparaten; vardagsrummet måste också få användas av barnen
Bet. nyans: ibl. bildligt (som symbol för den privata sfären e.d.): genom radion och televisionen trängde världen in i våra vardagsrum
Hist.: sedan 1750
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.