Swedish-English translation for "vardagsrum"

SV vardagsrum English translation

SV vardagsrum
play_circle_outline
{neuter}

  1. general
  2. old-fashioned

1. general

vardagsrum (also: sällskapsrum, grupp av miniorscouter, TV-rum)
play_circle_outline
den {noun} [Amer.]
vardagsrum
play_circle_outline
living room {noun} [Amer.] (sitting room, parlour)
Ibland kan den se ut som ett rullande vardagsrum snarare än ett fortskaffningsmedel.
Sometimes it can look more like a living room on wheels than a means of transportation.
Bill Smith har just förlorat sin kamp för att förhindra att 100 utmärkta tyska cigarrer ska gå upp i rök - inte i hans vardagsrum utan i en ugn hos den brittiska tull- och accismyndigheten.
Bill Smith has just lost his fight to prevent 100 fine German cigars going up in smoke - not in his living room but in a UK Customs and Excise incinerator.
vardagsrum
play_circle_outline
sitting room {noun} [Brit.] (sitting room, parlour)

trending_flat
"i privathem"

vardagsrum
play_circle_outline
lounge {noun} [Brit.] (in private homes)

2. old-fashioned

vardagsrum (also: finrum, mottagningsrum)
play_circle_outline
parlour {noun} [Brit.] [oldfsh.]
vardagsrum (also: finrum, mottagningsrum)
play_circle_outline
parlor {noun} [Amer.] [oldfsh.]

Context sentences for "vardagsrum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIbland kan den se ut som ett rullande vardagsrum snarare än ett fortskaffningsmedel.
Sometimes it can look more like a living room on wheels than a means of transportation.
SwedishPå 60- och 70-talen visades vietnamkriget i stort sett dagligen i amerikanska vardagsrum.
In the 1960s and 1970s, the Vietnam War was basically shown in America's living rooms day in, day out.
SwedishNygma Tech låter er uppleva 3- D i ert eget vardagsrum!
Nygma Tech brings the joy of 3- D entertainment into your home!
SwedishVi behöver också direktivet på grund av en ” stor och växande björn ” i vårt vardagsrum.
This proposal will cost my country a lot of money, as we drew up a list of considerable savings measures a long time ago.
SwedishÄr det här ditt vardagsrum alltså?
SwedishMen om TV-bilderna därifrån nådde våra vardagsrum skulle parlamentet aldrig godkänna detta avtal.
It does not reach the debate here at home. If, however, the TV pictures from Comoros were to reach our living rooms, Parliament would never approve this agreement.
SwedishBill Smith har just förlorat sin kamp för att förhindra att 100 utmärkta tyska cigarrer ska gå upp i rök - inte i hans vardagsrum utan i en ugn hos den brittiska tull- och accismyndigheten.
Bill Smith has just lost his fight to prevent 100 fine German cigars going up in smoke - not in his living room but in a UK Customs and Excise incinerator.
SwedishJacques Costeau kom in i våra vardagsrum med sina fantastiska TV-program som visade oss djur och platser och en förunderlig värld som vi aldrig riktigt kunde ha föreställt oss tidigare.
Jacques Cousteau was coming into our living rooms with his amazing specials that showed us animals and places and a wondrous world that we could never really have previously imagined.