Swedish-English translation for "vidrig"

SV vidrig English translation

vidrig {adj.}

SV vidrig
volume_up
{adjective}

vidrig (also: vämjelig, äcklig, motbjudande, vedervärdig)
Dom är otroligt vidriga, och inte bra för nått."
They are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Men när man tänker efter så ser potatisar faktiskt ganska vidriga ut.
The only problem is: potatoes, if you think about it, look pretty disgusting.
Organisationen ”The Human Society” uppskattar att mer än två miljoner katter och hundar hålls fångna under vidriga omständigheter för att sedan dödas för sina pälsars skull.
The Humane Society estimates that more than two million cats and dogs are kept prisoner under disgusting conditions before being killed for the sake of their fur.
vidrig (also: olycklig, skadlig, ond, elak)
volume_up
evil {adj.}
Jag är glad över att det, äntligen, snart kommer att finnas en bestämmelse i lagstiftningen i alla 27 medlemsstater där denna vidriga handel förbjuds.
I am glad that, at long last, there will very soon be a regulation on the statute books in all 27 Member States banning this evil trade.
vidrig (also: avskyvärd, vämjelig, äcklig, motbjudande)
I alla avseenden var han en vidrig terrorist.
In all respects, he was a loathsome terrorist.
Det är en självklarhet för oss alla att ta avstånd från dessa vidriga terrordåd som tjetjenska separatister har begått.
It is a fact obvious to us all that the loathsome acts of terrorism committed by Chechen separatists have to be condemned.
Det känns att det finns ett äkta engagemang i kampen mot förtrampandet av människovärdet genom en av den moderna tidens mest vidriga former av slavhandel.
It feels as if there is a genuine commitment to fighting the assault on human dignity constituted by one of our modern age's most loathsome forms of the slave trade.
vidrig (also: besvärlig, dum, elak, stygg)
volume_up
nasty {adj.}
Företagen är vidriga parasiter på små och medelstora företag i unionen.
The companies are nasty parasites on small- and medium-sized enterprises (SMEs) in the Union.
vidrig (also: äcklig, motbjudande, frånstötande)
vidrig (also: aggressiv, sårande, offensiv, motbjudande)
vidrig (also: härsken, gammal)
volume_up
rancid {adj.}

Context sentences for "vidrig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUSA är och har länge varit en demokratisk förebild för världen, men i världens största demokrati tillämpas alltjämt en vidrig strafform.
But a repulsive form of punishment is still applied in the world's greatest democracy.
SwedishUtvecklingen går åt helt fel håll, och det är ingen överdrift att säga att Lukasjenko är en vidrig kommunistisk diktator.
The trend is completely in the wrong direction, and it is no exaggeration to say that Lukashenko is an odious Communist dictator.