Summary

vidrig {adjective}
offensive · nasty · evil · disgusting · rancid · obnoxious · loathsome

full details

Definition

vidrig
som väcker starka känslor av obehag och äckel

Professional translators one click away

Swedish-English translation for "vidrig"

 

"vidrig" English translation

Results: 1-27 of 28

vidrig {adjective}

vidrig {adj.} (also: motbjudande, aggressiv, obehaglig, anstötlig)

offensive {adj.}

vidrig {adj.} (also: dum, elak, besvärlig, kinkig)

nasty {adj.}

vidrig {adj.} (also: olycklig, ond, elak, hemsk)

evil {adj.}

vidrig {adj.} (also: motbjudande, vedervärdig, äcklig, osmaklig)

disgusting {adj.}

vidrig {adj.} (also: härsken, gammal)

rancid {adj.}

vidrig {adj.} (also: motbjudande, äcklig, frånstötande)

obnoxious {adj.}

vidrig {adj.} (also: avskyvärd, motbjudande, vedervärdig, äcklig)

loathsome {adj.}

I alla avseenden var han en vidrig terrorist.

In all respects, he was a loathsome terrorist.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "vidrig":

 

Similar translations

Similar translations for "vidrig" in English

 

Context sentences

Context sentences for "vidrig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Över sextio människor mördades i Sidi Yessef, under osedvanligt vidriga omständigheter.

More than sixty people were killed at Sidi Yessef under particularly atrocious conditions.

Vi kan ägna dagar åt att diskutera orsakerna bakom dessa vidriga handlingar.

We could spend days discussing the causes of these barbarous acts.

Detta är enda sättet att ge ett erkännande till dem som har drabbats värst av detta vidriga gissel.

This is the only way of recognising those who have suffered most from this dreadful scourge.

Denna vidriga handel får inte tillräcklig publicitet.

Not enough publicity is being given to this foul trade.

De aktuella vidriga händelserna i Belgien bekräftar detta.

The latest horrifying data from Belgium confirm that.

De undviker skickligt att bryta mot värdlandets lagar och kan på så sätt ostraffat fortsätta med sina vidriga aktiviteter.

They cleverly avoid breaking the laws of the host country and so can continue their ghastly activities with impunity.

Utvecklingen går åt helt fel håll, och det är ingen överdrift att säga att Lukasjenko är en vidrig kommunistisk diktator.

The trend is completely in the wrong direction, and it is no exaggeration to say that Lukashenko is an odious Communist dictator.

USA är och har länge varit en demokratisk förebild för världen, men i världens största demokrati tillämpas alltjämt en vidrig strafform.

But a repulsive form of punishment is still applied in the world's greatest democracy.

Jag tillstår att jag skämdes över att vara människa när jag i Bosnien såg hur vidriga vi kan vara mot våra grannar och arbetskamrater.

I admit that I was ashamed of being a human being when I saw in Bosnia how vicious we can be towards our neighbours and work colleagues.

Det är från sådana ställen som propaganda sänds ut och insamling sker för att understödja vidriga mord på oskyldiga människor, som i Madrid.

Besides, this phenomenon is never called by its name: Islamic terrorism, for that is what is terrifying Europe.

De lever ofta under inhumana och sanitärt vidriga förhållanden, såväl barn som äldre, beskrivet bl.a. i boken " Utan papper " av Chris de Stoop.

They often live, children and the elderly alike, in inhumane and unhealthy conditions, as described by Chris de Stoop in his book 'Utan papper '.

Vi har sett vidriga bilder från Kina, där björnar hålls i bur enbart för pälsens skull, men naturligtvis handlar diskussionen inte endast om björnar.

Air in the atmosphere and the air we breathe is rightly considered a subject necessary for environmental legislation at EU level.

Detta är steg i rätt riktning för att komma en bit på vägen mot att få bort de vidriga djurtransporter som i dag finns inom EU.

This is a step in the right direction in order to go some way towards eliminating the odious transportation of animals which currently exists in the EU.

Låt oss komma ihåg de hundratals försvarslösa civila som dödades av rebellerna, torterades, slogs ned av machetes och avrättades under vidriga förhållanden.

After all, hundreds of defenceless civilians were killed by the rebels, tortured, hacked with machetes and executed in atrocious conditions.

Det råder inga tvivel om att detta vidriga och barbariska angrepp på våra grundläggande rättigheter är den största strid som demokratierna står inför just nu.

There is no doubt whatsoever that this appalling, barbaric attack on fundamental rights is the biggest struggle currently facing democracies.

Ändå förfäras vi alla gång på gång i samband med de alldeles för sällan förekommande kontrollerna över de ofta vidriga förhållandena i enskilda fall.

All the same, we are still repeatedly shocked by the often intolerable situations revealed in individual cases by the checks, which are far too few and far between.

Vi kan inte besegra narkotikahandeln och de personer som ägnar sig åt det vidriga brottet människohandel om inte våra europeiska polisstyrkor har ett nära samarbete.

We cannot defeat drug trafficking and those who engage in the heinous crime of human trafficking unless our European police forces work closely together.

Vi överlåter skyddet av freden på den platsen till dem som i samband med avkolonialiseringen utförde vidriga massakrer, värre än dem som skedde under själva kolonialismen.

We are entrusting peacekeeping in that area to those whose attempts at decolonisation have resulted in foul massacres which are worse than those of the colonial period.

Låt mig avslutningsvis få säga: Helst av allt vill jag förbjuda alla minor i hela världen, eftersom de hör till de mest djävulska och vidriga vapnen.

In conclusion, I would like to say that I would dearly like to see all mines banned throughout the world, as they are some of the most diabolical and repulsive arms that exist.

Jag beklagar dock att rådet inte använde sig av Europeiska rådets möte den 4 – 5 november för att ta kraftigt avstånd från de vidriga händelserna i Nederländerna.

Mrs Kroes undoubtedly has the experience and expertise that will be of benefit to the Commission, but given the concerns that are being raised it is wrong for her to retain the competition portfolio.
 

Definition of vidrig in Swedish

vi`drig {adj.}[vidrigt]
Orled: vidr-ig
som väcker starka känslor av obehag och äckel : en vidrig stank slog emot henne; vidriga fängelsehålor; de vidriga sanitära förhållandena i lägret
Bet. nyanser:
a)ibl. med innebörd av moraliskt fördömande: vidriga lögner
b)försvagat som innebär (total) motsättning till (ngt) <i sms.>: förnuftsvidrig; lagvidrig; naturvidrig; smakvidrig; språkvidrig; stilvidrig
Konstr.: vidrig (för ngn) (att+INF)
Hist.: sedan 1666; av ty. widrig 'motsatt; motsträvig; fientlig', till wider 'emot'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.