Internship offers in many countries

Turkish-English translation for "Eylemler"

 

"Eylemler" English translation

Results: 1-18 of 18

Eylemler {noun}

Eylemler {pl} (also: Eylem Öğeleri)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Eylemler" in English

 

Context sentences

Context sentences for "Eylemler" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Eylemler menüsüne ve ardından El Yazısını Metne Dönüştür'e dokunun.

Tap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.

Yalnızca gerçekleştirilmesi gereken belirli eylemler olduğunda uyarı alırsınız.

You’ll only be alerted when there are specific actions to take.

Gruplar: Bazı eylemler yalnızca grubun web sitesinde gerçekleştirilebilir

Groups: Some actions can be done only on the group's website

Kullanılabilir eylemler (örneğin, Aç ve Duraklat)

Available actions (for example, Open and Pause)

Varsayılan eylemler altında, her Windows Defender uyarısına uygulamak istediğiniz eylemi seçip, ardından Kaydet'i tıklatın.

Under Default actions, select the action that you want to apply to each Windows Defender alert, and then click Save.

Basit renk kodlaması, basit eylemler

Simple color-coding, simple actions

zamanlanmış bir tarama işlemi tamamlayıp algıladığı yazılımlara ayarlarınıza göre otomatik olarak eylemler uyguladığında; veya

completes a scheduled scan and applies actions to software that it detects, according to your settings; or

En iyi sonucu elde etmek için diske yazma işlemi sırasında diğer dosyaları yürütme gibi başka eylemler gerçekleştirmeyi denemeyin.

For best results, don't try to perform other actions, such as playing other files, while burning a disc.

Bilgisayarınızda yapacağı tüm eylemler için gereken miktarda bellek yoksa, Windows ve programlarınız durabilir.

When your computer does not have enough memory for all the actions it is trying to perform, Windows and your programs can stop working.

Bilgisayarınızda yapılacak tüm eylemler için gereken miktarda bellek yoksa, Windows ve programlarınız yanıt vermemeye başlayabilir.

When your computer doesn't have enough memory for all of the actions it's trying to perform, Windows and your programs can stop working.

Eylemler menüsüne dokunun, Şekli Değiştir'in üzerine gelin ve sonra şekil adına dokunun (örneğin, kare gibi görünmesi için Kare'ye dokunun).

Tap the Actions menu, point to Change Shape To, and then tap the name of the shape (for example, tap Square to make it look like a square).

Tıklatılınca Yapılan Eylemler

Action on click

Tehditleri, algılandıkça otomatik olarak silmek isterseniz Microsoft Security Essentials'ı açıp Ayarlar sekmesini tıklatın ve ardından Varsayılan Eylemler'i seçin.

If you want to delete threats automatically whenever they are identified, open Microsoft Security Essentials, click the Settings tab and then choose Default actions.

Kuralınız için Eylemler'i seçin seçeneğinin altından seçtiğiniz koşullarla eşleşen iletilerin nasıl işleneceğini belirlemek için bir veya daha fazla onay kutusu seçin.

Under Select the Actions for your rule, select one or more check boxes to determine how to handle messages that meet the conditions you selected.

Bir süre sonra (bu, ne kadar değişiklik yaptığınıza ve Player'ın işlemci için yoğun eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bağlı olarak değişir) bilgiler de dosyaya eklenir.

After some time (which varies depending upon how many changes you have made and whether the Player is performing any processor-intensive actions), the information is also added to the file.
 

Suggest new Turkish to English translation

In the two input fields below you can add new Turkish translation suggestions to be included in the Turkish-English dictionary. Perhaps you know of a particular Turkish regional expression or a Turkish colloquial term. This is your chance to share what you know with everyone else through the Turkish-English dictionary.

TurkishTurkish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

executive · executiver · exos · exsel · exttonectrl · eyerlemek · Eylem · EylemAdı · EylemBitişDüğmesi · eylemci · eylemler · eylemsiz · eylemsizlik · eyleyici · Eylül · ezber · ezberlemek · ezel · ezgi · ezici · ezik

More translations in the bab.la English-French dictionary.