Turkish-English translation for "Gizle"

TR Gizle English translation

EN
Klasörü gizlemek ve içeriğinin karşıdan yüklenmesini önlemek için Gizle'yi tıklatın.
To hide the folder and prevent its contents from downloading, click Hide.
Siteleri gizle öğesini tıklatarak sık ziyaret edilen siteler hakkındaki bilgileri gizleme.
Hide info about frequently visited sites by clicking Hide sites.
Görev Yöneticisi için Simge Durumuna Küçültüldüğünde Gizle ayarı uygulanmış olabilir.
Task Manager might be set to Hide When Minimized.