Turkish-English translation for "kabuk"

TR kabuk English translation

kabuk {noun}

TR kabuk
play_circle_outline
{noun}

kabuk
kabuk (also: saç kepeği)
kabuk
kabuk (also: kılıf)
kabuk
kabuk (also: kavkı)
WinLogon anahtarını tıklatarak seçin ve ardından sağ bölmede Kabuk seçeneğini tıklatın.
Click to select the WinLogon key, and then, in the right pane, click Shell.
Seçim ve denetim: Kabuk uzantısı özelliği, seçiminize bağlı olarak kullanabileceğiniz elle çalıştırılan bir araçtır.
Choice and control: The shell extension feature is a manual tool that you can choose to use or not.
Veri sütununda Kabuk değeri explorer.exe olmalıdır. Kabuk değeri explorer.exe değilse, Kabuk seçeneğini çift tıklatıp Değer verisi metin alanına explorer.exe
The value of Shell in the Data column should be explorer.exe. If the value of Shell isn't explorer.exe, double-click Shell, and then, in the Value data text field, enter explorer.exe,
kabuk (also: yara kabuğu)
kabuk (also: soyulmuş kabuk)
kabuk (also: deri, post)