Vocabulary lessons

Vocabulary lesson

Business Vocabulary: Telephone II

21.05.2014

Author: bab.la

Language: English - Polish

Description: Gain confidence on the phone: Practise the necessary business call vocabulary and phrases with our trainer!

Start lesson

33 cards

English Polish
One moment, please. I'll see if Mr. Smith is available. Proszę chwilę zaczekać, sprawdzę, czy Pan Smith jest u siebie.
Who shall I say is calling? Przepraszam, a z kim mam przyjemność?
How do you spell it? Jak się to pisze?
I've got Mr. Roberts on the phone for you. Pan Roberts przy telefonie do Pana/Pani. [m/f]
This is Paul Potter. Can I have extension 2736? Mówi Paul Potter. Czy mogę prosić wewnętrzny 2736?
Certainly, hold on a minute, I'll put you through. Oczywiście, chwileczkę, już Pana/Panią łączę. [m/f]
Ms. Hitch can be reached on extension 124. Shall I put you through? Numer wewnętrzny do Pani Hitch to 124. Czy mam Pana/Panią połączyć? [m/f]
No, this is not extension 786. I'll send you back to the switchboard. Nie, to nie jest wewnętrzny 786. Odeślę Pana/Panią do centrali. [m/f]
Please hold the line, I'll connect you with Kate Muir. Proszę chwilę zaczekać, połączę Pana/Panią z Kate Muir. [m/f]
I am sorry, but Mr. Houston is away from the office for about an hour. Przykro mi, ale Pan Houston wróci do biura dopiero za około godzinę.

more

< Back