"أَبو مِلْعَقةٍ" English translation

AR

"أَبو مِلْعَقةٍ" in English

أَبو مِلْعَقةٍ
Our team was informed that the translation for "أَبو مِلْعَقةٍ" is missing.

Similar translations for "أَبو مِلْعَقةٍ" in English

أَبو الحِنّاء noun
English
أَبو بَكْر noun
أَبو صَدْرٍ
English
أَبو الحِنّةِ
English
أَبو الهَوْلِ
English
أَبو ظَبْي noun
English
أَبو البَشَرِ
English
أَبو الحِنّاءِ
English
أَبو الشَصّ noun
English
أَبو الكَنيسةِ
أَبو النَوْمِ
English
أَبو الهَوْل noun
أَبو الهَوْل
English
أَبو بُرَيْصٍ noun
English
أَبو جِعْران
English
أَبو ذُنَيْبة noun
English
أَبو رِياحٍ
أَبو زُرَيْق noun
English
Other dictionary words
Arabic
  • أَبو مِلْعَقةٍ

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.