"أُسْتاذ مُحاضِر" English translation

AR

"أُسْتاذ مُحاضِر" in English

AR

أُسْتاذ مُحاضِر

volume_up
أُسْتاذ مُحاضِر

Similar translations for "أُسْتاذ مُحاضِر" in English

مُحاضِر noun
مُحاضِر adjective
أُسْتاذ noun
أُسْتاذ جامِعيّ
أُسْتاذ جامِعيّ noun
English
أُسْتاذ زائِر
أُسْتاذ مُشْرِف noun
English