"ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ" English translation

AR

"ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ" in English

AR

ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ {verb}

volume_up
ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ
to harmonize with sth

Context sentences for "ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Arabicائْتَلَفَ مع شَيْءٍ

Similar translations for "ائْتَلَفَ مع شَيْءٍ" in English

مع preposition
English