"اجْتازَ بِسُهولةٍ" English translation

AR

"اجْتازَ بِسُهولةٍ" in English

EN
AR

اجْتازَ بِسُهولةٍ {noun}

volume_up
اجْتازَ بِسُهولةٍ (also: اجْتازَ شَيْئاً بِسُهولةٍ)
volume_up
romp {noun} [coll.] (an exam, qualifying round)