"أَخْمَدَ شَيْئاً" English translation

AR

"أَخْمَدَ شَيْئاً" in English

AR

أَخْمَدَ شَيْئاً {verb}

volume_up
أَخْمَدَ شَيْئاً (also: أَخْمَدَ)
volume_up
to damp {v.t.} (a fire, blaze)
أَخْمَدَ شَيْئاً (also: أَخْمَدَ)
volume_up
to grind out {vb} (to extinguish)