"ازْدادَ عُمْقاً" English translation

AR

"ازْدادَ عُمْقاً" in English

AR

ازْدادَ عُمْقاً {verb}

volume_up
ازْدادَ عُمْقاً (also: عَمُقَ)
volume_up
to deepen {v.i.} (water, river, snow)