"اسْتَفادَ مادّيًّا من شَيْءٍ" English translation

AR

"اسْتَفادَ مادّيًّا من شَيْءٍ" in English

AR

اسْتَفادَ مادّيًّا من شَيْءٍ {verb}

volume_up
اسْتَفادَ مادّيًّا من شَيْءٍ
volume_up
to profit {v.i.} (financially)