"اسْتَنْزَفَ مَوارِدَ" English translation

AR

"اسْتَنْزَفَ مَوارِدَ" in English

AR

اسْتَنْزَفَ مَوارِدَ {verb}

volume_up
اسْتَنْزَفَ مَوارِدَ