"اسْتَنْكَفَ عن" English translation

AR

"اسْتَنْكَفَ عن" in English

AR

اسْتَنْكَفَ عن {verb}

volume_up

Similar translations for "اسْتَنْكَفَ عن" in English

تَخَلّى عن verb
تَنازَلَ عن verb
عَبَّرَ عن verb
تَوَقَّفَ عن verb
تَحَرّى عن verb
بَحَثَ عن verb
نَفَّسَ عن verb
فَتَّشَ عن verb