"čára" English translation

CS

"čára" in English

EN

CS čára
volume_up
{feminine}

čára (also: branže, dráha, hranice, kolej)
volume_up
line {noun}
A vidíte, že je tam čára, tenká čára, která jde napříč obrazem.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Nesmíme připustit další přerozdělení; to je červená čára, kterou nepřekročíme.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Zelená čára ukazuje léčbu pouze psychosociálním poradenstvím, bez léků.
And the green line is treatment with psycho-social counseling only, without medication.

Context sentences for "čára" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTakže toto je náš odhad, jak může vypadat čára průměrného štěstí v průběhu života.
So this is our guess as to what this baseline of average happiness arguably looks like throughout life.
CzechTakže tato nižší čára je ve vyšší atmosféře, stratosféře, a otepluje se po těchto vulkánech.
So this lower bar is the upper atmosphere, the stratosphere, and it heats up after these volcanoes.
CzechEvropská komise rozhoduje o pomoci Společenství při přidružení a obnově západního Balkánu (program CARA).
The European Commission decides on Community association and reconstruction assistance to the western Balkans (CARA programme).
CzechDoslova rovná čára.
CzechDělicí čára mezi křesťany a muslimy je stále jasnější, ale příčinou mnoha činů, které porušují základní svobody, je zákon o rouhání.
The division between Christians and Muslims is increasingly clear, but the law on blasphemy is still at the root of many acts that violate fundamental freedoms.