"bydlel" English translation


Infinitive of bydlel: bydlet
CS

"bydlel" in English

CS bydlet
volume_up
[bydlím] {verb}

1. general

bydlet (also: bydlit, žít)
Steve z Lucemburska se rozhodl, že bude pracovat ve Francii, ale zůstane bydlet v Lucembursku.
Steve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Jako občan EU můžete bydlet a pracovat v kterékoli zemi Unie, aniž byste potřebovali pracovní povolení.
As an EU national, you can live and work in another EU country without needing a work permit.
A pokud si to přejí, mohou bydlet i v Arktidě.
They can also live in the Arctic if they wish.
bydlet (also: sídlit)

2. "v pronájmu"

Context sentences for "bydlel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechCo si pamatuju, tak žádný doktor se mě nikdy nezeptal, "Kde jste bydlel?"
No doctor, can I remember, ever asking me, "Where have you lived?"
CzechKdyž jsem šel přes Afghánistán, bydlel jsem u lidí, jako jsou tito.
When I walked across Afghanistan, I stayed with people like this.
CzechByl velmi štědrý, podobně jako mnoho Afghánců, u kterých jsem bydlel.
He was very generous, like many of the Afghans I stayed with.
CzechBalázs bydlel v Maďarsku, ale pracoval v Rakousku.
Balázs lived in Hungary and worked in Austria.
CzechTohle je ručně psaný nápis, který se objevil v malém pekařství. v Brooklynu, kde jsem před pár lety bydlel.
This is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
CzechV domě bydlel také uživatel internetu, student, který měl odvahu ironicky popisovat kroky současné vlády.
The block of flats was home to an Internet user, a student who had the courage to describe the current government's actions ironically.
CzechDetekovali jí malý nádor -- a vyňali ho ve městě, kde jsem bydlel.
One had to do with a friend of mine who had a breast cancer, had a small breast cancer detected -- had her lumpectomy in the town in which I lived.
CzechBydlel jsem se svojí mámou.
CzechNicolas vždy bydlel ve Francii a pracoval tam téměř celý život s výjimkou několika let, které v mládí strávil jako číšník v Itálii.
Nicolas has always lived in France and worked there almost all his life — except for a few years in Italy working as a waiter when he was young.