"chytat" English translation

CS

"chytat" in English

CS chytat
volume_up
[chytám] {verb}

A můžete zde vidět 2 kočky, Čínu a Indii, snažící se tady chytat myši.
And you can see the two cats being here, China and India, wanting to catch the mices over there, you know.
Jsou používány stále častěji větší loďstva ve snaze chytat ryby ze stále menších populací.
Increasingly, larger fleets are being used to attempt to catch fish from increasingly smaller stocks.
Víme, že velká většina evropské veřejnosti, včetně Spojeného království, podporuje snahu EU chytat zločince a teroristy, například pomocí evropského zatýkacího rozkazu.
We know that a large majority of the European public, including in the UK, supports EU action to catch criminals and terrorists, such as through the European arrest warrant.

Context sentences for "chytat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPan Dumont řekl, že "když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den; když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.".
It was Mr Dumont who said 'give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime'.
Czech(RO) Souhlasím s příslovím, že když se vracíte z ryb a cestou někoho potkáte, neměli byste mu dát ryby, ale měli byste ho naučit ryby chytat.
(RO) I agree with the proverb that if you are coming from a fishing trip and you meet someone on the way, you should teach them to fish instead of giving them a fish.
Czech-Tuto rozpravu naprosto vystihuje přísloví: dáš-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho chytat ryby, nakrmíš ho na celý život.
in writing. - The comment 'if you give a man a fish you feed him for a day, while if you teach him to fish you feed him for life' is all too apposite to this debate.