"hrubý" English translation

CS

"hrubý" in English

volume_up
hrubý {adj. m}

CS hrubý
volume_up
{adjective masculine}

Hrubý domácí produkt představuje ukazatel hospodářského rozvoje a prosperity.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Hrubý domácí produkt je nejznámějším měřítkem makroekonomické aktivity.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
Evropský zatýkací rozkaz je hrubý justiční omyl sám o sobě.
The European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
hrubý (also: bezcitný, drsný, krutý, krušný)
volume_up
hard {adj.}
Někdy je na hrubý pytel třeba hrubá záplata.
Sometimes rough customers need rough handling.
Je to tedy hrubý rámec, takže je vše pružné a vytváří se rovné podmínky.
There is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
Jsem kategoricky proti usnesení P7_TA-PROV(2011)0272, neboť je považuji za hrubý nátlak na ukrajinskou vládu.
I am categorically against resolution P7_TA-PROV(2011)0272 because I consider it to be putting rough pressure on the government of Ukraine.
hrubý (also: neslušný)
volume_up
rude {adj.}
Říkal jste, pane předsedo skupiny, že nechcete být hrubý.
As you said, Mr Chair, you would not like to be rude.
A je mi líto, ale po vystoupení, které jste předvedl... nechci být hrubý, ale víte, vy máte skutečně charisma mokrého hadru a vzhled druhořadého bankovního úředníka.
I do not want to be rude, but you know, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk.
Rozpočet EU na rok 2011 má podpořit rentabilitu velkých podniků a hrubý útok monopolů a buržoazních vlád na pracovní a sociální práva dělníků.
The EU budget for 2011 is designed to underpin the profitability of big business and the savage attack by the monopolies and bourgeois governments on workers' labour and social rights.
hrubý (also: surový)
volume_up
brute {adj.}
hrubý (also: drsný, neobrobený)
volume_up
coarse {adj.}
hrubý (also: bezelstný, prostý)
hrubý (also: neotesaný)
hrubý (also: drsný, tvrdý)
hrubý
volume_up
hard-boiled {adj.} [fig.]
hrubý (also: drsný)

Context sentences for "hrubý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTýkala by se všech regionů, v nichž se hrubý domácí produkt na obyvatele pohybuje mezi 75 % a 90 % hrubého domácího produktu EU.
This would apply to all regions where GDP per capita falls between 75% and 90% of EU GDP.
CzechByl tu odhad, hrubý odhad, před pár lety ekonomika USA profitovala 57 miliard dolarů za rok.
There was an estimation, a conservative estimation, a couple of years ago that the U.S. economy benefited by 57 billion dollars per year.
CzechEvropský parlament ale stále čeká na hrubý střednědobý finanční výhled, který je pro Evropu velmi potřebný.
Yet the European Parliament is still waiting for a draft mid-term review of the financial perspectives, something that there is a great need for in Europe.