"levný" English translation

CS

"levný" in English

volume_up
levný {adj. m}

CS levný
volume_up
{adjective masculine}

volume_up
cheap {adj.}
Potřebujeme levný a jednoduchý patent a splnitelná pravidla na ochranu duševního vlastnictví.
We need a cheap and simple patent and workable rules to protect intellectual property.
Jde o levný, ekologický zdroj energie a technologický vývoj zajistí jeho čím dál větší bezpečnost.
This is a cheap, green source of energy and technological progress will make it increasingly safe.
Ochuzený uran je odpad a představuje velmi levný materiál pro výrobu zbraní.
DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms.
Je důležité, aby patent byl stejně levný, jako je ten v USA, a proto věřím, že Rada dospěje ještě k dalšímu zjednodušení.
It is important for patents to be as inexpensive as they are in the US, and I therefore hope that the Council will carry out further simplifications.
Pro zvukové disky CD: Dobrou volbou je formát CD-R, protože je relativně levný a je kompatibilní s největším výběrem přehrávačů.
For audio CDs: A good choice is the CD-R format because it's relatively inexpensive and is compatible with the widest range of playback devices.
levný (also: téměř zadarmo)
levný (also: laciný, zlevněný)
volume_up
cut-rate {adj.} [Amer.]
levný (also: úsporný)
Změňtě každou místnost na konferenční Hledáte levný způsob, jak získat více konferenčních místností?
Turn every room into a conference room Looking for a low-cost way to get more conference rooms?
levný (also: téměř zadarmo)

Context sentences for "levný" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJeden z nich je požadavek na levný transport ze Země do vesmíru.
One of them is the requirement for economical earth-to-space transport.
CzechTo vytvořilo podmínky pro levný dovoz potřebné produkce a pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zejména odvětví živočišné výroby.
This created the conditions to import the production required cheaply and to ensure the competitiveness of agriculture, in particular, the livestock sector.