"nablízku" English translation

CS

"nablízku" in English

CS nablízku
volume_up
{adverb}

nablízku (also: blízko, poblíž)
volume_up
nearby {adv.}
Pomocí programu Vzdálená pomoc systému Windows můžete někoho pozvat, aby se připojil k vašemu počítači a aby vám pomohl, i když není zrovna nablízku.
You can use Windows Remote Assistance to invite someone to connect to your computer and help you, even if the person isn't nearby.
Pomocí programu Vzdálená pomoc systému Windows můžete někoho pozvat, aby se připojil k vašemu počítači a aby vám pomohl, i když není zrovna nablízku.
You can use Windows Remote Assistance to invite someone to connect to your computer and assist you, even if that person isn't nearby.
nablízku (also: opodál, vedle)
volume_up
by {adv.}
nablízku (also: blízko, poblíž)
To lidi přesvědčí, že instituce jsou efektivní a jsou jim nablízku.
This will convince people that the institutions are effective and close to them.
Život dnes může být dost hektický a zůstat nablízku své rodině a přátelům může někdy být těžké.
Life gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
Pro Evropskou unii má zásadní důležitost, aby občané měli pocit, že orgány Společenství jsou jim nablízku.
It is of fundamental importance for the European Union that citizens feel the Community institutions to be close to them.

Context sentences for "nablízku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechLepší zprávou je, že budoucnost je nablízku -- a budoucnost je vývoj tkáně.
So the better news is the future's almost here -- and the future is tissue engineering.
CzechDíky videohovoru nebo chatu v programu Skype si můžete být neustále nablízku.
Video Call or Chat, Skype helps you get together.
CzechProvádění práva Společenství dává evropským občanům naději, že se posílí demokracie, právo a pořádek a že jim úřady EU budou více nablízku.
The implementation of Community law allows European citizens to hope that democracy, law and order will be strengthened, and that the EU authorities will become closer to them.
CzechMít milující matku je pro dítě ideální, takže bychom měli vyvinout veškeré úsilí pro přizpůsobení případů, kdy chce být matka dítěti nablízku v tomto útlém věku.
Having a loving invested mother is the ideal for a child, which we should make every effort to accommodate where a woman wants to be available to her child in those early years.