"namáhavý" English translation

CS

"namáhavý" in English

CS

namáhavý {adjective masculine}

volume_up
Komplikovaný a namáhavý průběh udělování absolutoria Radě naznačuje, oč Evropskému parlamentu jde.
The difficult and laborious process of granting discharge to the Council shows what the European Parliament wants.
Problémy máme částečně také proto, že proces vymanění se z autoritářství je velmi obtížný, namáhavý a dlouhý.
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
V krátkosti, práce to byla namáhavá a ještě není u konce.
In short, the labour pains were difficult, and they are not yet over.
namáhavý (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
namáhavý
namáhavý
Tento tlak by však mohl být překonán díky naší měnové politice, která by pro naše hospodářství byla více namáhavá.
However, this pressure could be overcome by our monetary policy, which would be more taxing on our economy.
namáhavý (also: vysilující)

Context sentences for "namáhavý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDoufejme, že namáhavý proces ratifikace této smlouvy je konečně u konce.
Let us hope that the arduous process of ratifying this Treaty has finally come to an end.
CzechByl to namáhavý boj, ale stálo to za to.
That was an uphill struggle, but it was worth it.
CzechTo bude samozřejmě namáhavý boj, i když nás těší pokrok, kterého bylo až dosud dosaženo, a blahopřejeme zpravodajce k její obětavé práci během celého procesu.
This, of course, will be an ongoing struggle, although we welcome the progress that has been made so far and congratulate the rapporteur on her dedication throughout the process as a whole.