"naměřený" English translation

CS

"naměřený" in English

CS naměřený
volume_up
{adjective masculine}

naměřený (also: odměřený)
Naměřené hodnoty byly až 200-krát vyšší, než jsou hodnoty běžně předepsané pro kojeneckou a dětskou výživu.
Measured values were up to 200 times higher than the levels normally prescribed for infant and baby food.
Největším problémem je nyní vysoká míra kontaminace, která byla naměřena v nejbližším okolí elektrárny.
The major problem now is the high level of contamination that has been measured in the vicinity of the plant.
Koncentrace naměřené v několika evropských průmyslových závodech byly tak vysoké, že - v případě delší expozice - by vyvolaly rakovinu u 10 % pracovníků.
The concentrations measured in certain European industrial plants were so high that - in case of prolonged exposure - they would cause cancer in 10% of the workers.