"naznačený" English translation

CS

"naznačený" in English

EN

CS naznačený
volume_up
{adjective masculine}

naznačený
volume_up
hinted {adj.}

Context sentences for "naznačený" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNo, naznačený pohled říká, že oko vizuálně podrobně zkoumá to, co vidíme.
Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.
CzechJe ještě třeba určit přesnou formu této revize, máme však obavy, pokud jde o některé její cíle, které již byly naznačeny.
The exact form of this review has yet to be defined, but we are concerned about some of the objectives already indicated for it.
CzechPřesná podoba tohoto přezkumu se ještě musí vymezit, ale obáváme se některých cílů, které už byly naznačeny při přezkumu.
The exact form of this review has yet to be defined, but we are concerned about some of the objectives already indicated for the review.
CzechV usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2009 o rizicích hazardních her na internetu byly naznačeny metody a způsoby, jak v této oblasti postupovat.
The European Parliament resolution of 10 March 2009 on the integrity of online gambling has indicated methods and ways to proceed with regard to this issue.
CzechPřesto však věřím v to, že Evropa může povzbudit, může zlepšit výměnu informací a osvědčených způsobů, a to je podstata našich návrhů, které budou zanedlouho naznačeny.
What I do believe, however, is that Europe can incentivise, can improve the exchange of information and best practices, and that is the essence of our proposals, which will be outlined shortly.