"přístřeší" English translation

CS

"přístřeší" in English

CS přístřeší
volume_up
{neuter}

přístřeší (also: bezpečí, bouda, bunkr, kryt)
Tyto letní záplavy připravily tisíce rumunských občanů o přístřeší a základní hygienické podmínky.
This summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.
Chci se zmínit o problému přístřeší.
I want to address the issue of shelter.
První výzvou je další poskytování humanitární pomoci, zejména přístřeší a hygienických a zdravotních služeb.
The first is the continuation of humanitarian assistance and, in particular, shelter, sanitation and health services.
přístřeší (also: přístav, útočiště)
přístřeší
přístřeší (also: přístaviště, útulek)
přístřeší (also: úkryt)

Context sentences for "přístřeší" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDnes jsou opět bez přístřeší, ačkoli si koupili dům a žili v něm od roku 1956.
Today, once again, they are without a house, although they had bought the house and had lived there since 1956.
CzechNejprve je potřeba udělat to nejdůležitější, tedy zajistit dostatečné množství dostatečně pevných přístřeší.
First things first, it is important to provide for sufficiently robust shelters, in sufficient quantities.
CzechV Turecku se konečně podařilo, aby provozovatelé přístřeší pro ženy v nouzi navázali dobré vztahy s policií, abych jmenovala pouze dva příklady.
In Turkey, the shelters for women have finally succeeded in achieving good relations with the police, to name just two examples.
CzechDesítky tisíc lidí přišly o život nebo jsou nezvěstné, miliony lidí zůstaly bez přístřeší, hmotné škody dosahují rozsah, který je v této chvíli nevyčíslitelný.
Tens of thousands of people are dead or still missing, millions homeless, property damage on a scale that is barely calculable at the moment.
CzechKromě toho musí být těm, kteří byli nuceni uprchnout z válečné zóny, poskytnuta humanitární pomoc - to znamená dodávky potravin a léků a zajištění přístřeší.
Moreover, humanitarian aid - meaning food, medical supplies, a roof over people's heads - must be provided for those forced to flee the war zone.
CzechChtěl bych také vyjádřit plnou solidaritu statisícům lidí, kteří zůstali po tomto přírodním neštěstí bez obživy a přístřeší nad hlavou.
I also want to express my full solidarity with the hundreds of thousands of people who have lost, as a result of this natural disaster, their livelihoods and roofs over their heads.
CzechChtěl bych také vyjádřit plnou solidaritu statisícům lidí, kteří zůstali po této katastrofě bez přístřeší či kteří byli nuceni odejít ze svých domovů.
I also want to express my full solidarity with the hundreds of thousands of people who lost the roof over their head or were forced to leave their homes as a result of this disaster.