"předchůdce" English translation

CS

"předchůdce" in English

CS předchůdce
volume_up
{masculine}

Stejně jako jeho předchůdce, ústava, ztroskotal na skále demokracie.
Like its predecessor, the Constitution, it foundered on the rock of democracy.
Můj předchůdce se rozhodl vydat doporučení pro tuto konkrétní oblast.
My predecessor decided to make a recommendation in this particular area.
Koneckonců předchůdce této organizace Euromed v podstatě ničeho nedosáhl.
After all, the organisation's predecessor, Euromed, did not actually achieve anything.
předchůdce
EGNOS je předchůdce systému Galileo.
EGNOS is the forerunner of the Galileo system.
Evropský měnový institut, předchůdce ECB, zahájil soutěž na návrh eurobankovek v únoru 1996.
The European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.
předchůdce (also: program)
předchůdce (also: předzvěst)
Právě jsme měli tu čest naslouchat dvěma zakladatelům Evropského měnového systému, předchůdce jednotné měny Evropanů.
We just had the privilege to listen to the two founding fathers of the European Monetary System, the precursor of the single currency of the Europeans.
předchůdce (also: předek)
předchůdce (also: praotec, předek)
Předchůdce moderní korporace – Londýnská korporace – existovala ve 12. století.
The ancestor of the modern corporation, the City of London Corporation, existed in the 12th century.
Ale dejme si to do kontextu: v době před 5,93 milionem let se napřímil primát, nejstarší předchůdce člověka.
But to put that in context: 5.93 million years ago was when our earliest primate human ancestors stood up.
předchůdce

Context sentences for "předchůdce" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJe třeba poukázat i na některé strany a hanba padá i na jejich socialistického předchůdce, stranu PASOK.
Certain parties must be singled out, and the blame also lies with its socialist predecessors, the PASOK.
CzechAle dejme si to do kontextu: v době před 5,93 milionem let se napřímil primát, nejstarší předchůdce člověka.
But to put that in context: 5.93 million years ago was when our earliest primate human ancestors stood up.