"padat" English translation

CS

"padat" in English

CS

padat {verb}

volume_up
1. general
(Video) Učitel: Předměty, které podle vás budou padat k zemi zároveň...
(Video) Teacher: [Choose] objects that you think will fall to the Earth at the same time.
And I started to fall.
To jsou tři pilíře, s nimiž stojí a padá strategie Evropa 2020.
The EU 2020 strategy will rise and fall with these three pillars.
2. "světlo"

Context sentences for "padat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechFrancouzská vláda halasně odmítla jakýkoli kompromis a varovala, že budou padat hlavy.
The French Government has made loud noises about refusing to compromise and has warned that heads could roll.
CzechŘíkám si, dobře, bude to nadále padat dolů.
And so I'm thinking, right, great, it's going to keep going down.
CzechSkoro žádné, protože budou, jak se říká, padat trakaře, než bude rada Ecofin souhlasit se zdaněním paliva na úrovni EU.
Precious few, because pigs will fly, as we say, before Ecofin ministers agree on EU-level fuel taxation.
CzechRád bych také řekl panu Cohnovi-Benditovi, že nejde o to, padat před kýmkoliv na kolena, a zejména ne před automobilovým průmyslem, ať je francouzský, italský nebo německý.
I would also like to say to Mr Cohn-Bendit that it is not about getting down on bended knee in front of anyone, especially not the car industry, be it French, Italian or German.