"pevnosti" English translation

CS

"pevnosti" in English

CS pevnosti
volume_up
{feminine plural}

pevnosti
pevnosti
Tento nový svět nemá účinné hradby nebo pevnosti.
This new world does not have effective walls or strongholds.
pevnosti (also: opevnění)
Na mnoha kopcích se tyčí pevnosti, které svědčí o dlouhé historii vpádů cizích vojsk na Slovensko.
Perched on many hilltops are fortifications that bear witness to Slovakia’s long history of invasions.
pevnosti

Context sentences for "pevnosti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTato dvojí nebezpečí obsahují hrozbu, že se stáhneme do pevnosti jménem Evropa.
These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe.
CzechSchengen je dalším krokem na cestě k nadstátu, k pevnosti jménem Evropa.
Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
CzechPagody na vzdáleném vrcholku obklopené pevností nad klidnou hladinou jezera.
Distant hilltop pagodas overlook a tranquil lake flanked by a fortress.
CzechDnes bych ráda pogratulovala paní komisařce za její příslib pevnosti a činů.
Today I should like to congratulate the Commissioner for her promise of firmness and action.
CzechMám však značné obavy, že Frontex se stane součástí budování "pevnosti Evropa."
I am nevertheless very concerned that Frontex will be part of the construction of 'Fortress Europe'.
CzechJe důležité zabránit tomu, aby byly historické pevnosti nahrazovány moderními bytovými domy.
It is important to prevent the historic fortress being replaced by modern apartment blocks.
CzechZbourejme hradby pevnosti Evropa, budujme mosty, ne zdi...
Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
CzechV citově napjatém kontextu trhů se státními dluhy je solidarita provázena pevností.
Solidarity goes hand in hand with solidity in the emotionally charged context of sovereign debt markets.
CzechZaprvé, tímto rozhodnutím usnadňujícím pohyb osob vyvracíme myšlenku Evropy jako pevnosti.
Firstly, with this decision, which facilitates movement, we are disproving the idea of a Fortress Europe.
CzechDnes představuje Frontex symbol pevnosti Evropa a konkrétní nástroj pro militarizaci našich hranic.
Today, Frontex is the symbol of fortress Europe and a concrete tool for militarising our borders.
CzechEvropa určitě nesmí být pevností, ale nesmí být ani sítem.
True, Europe must not be a fortress, but nor must it be a sieve.
CzechCo se děje v severní Africe je dokladem "pevnosti Evropa".
What is happening in North Africa is proof of 'Fortress Europe'.
CzechNadcházející volby budou testem pevnosti jeho orgánů a jeho demokratické kultury.
The upcoming elections will constitute an important test of the robustness of its institutions and its democratic culture.
CzechTyto tragédie ukazují strašnou stránku naší pevnosti.
These tragedies demonstrate the terrible face of our fortress.
CzechZároveň se podílí na budování pevnosti jménem Evropa.
At the same time it forms part of building 'Fortress Europe'.
CzechObojí je podmínkou pevnosti naší měny, eura.
They are the condition for the solidity of our currency, the euro.
CzechTo by byl ten správný přístup, nikoli podporování stále větší izolace a neustálé posilování pevnosti Evropa.
That would be the right approach, not ever more isolationism and constant reinforcement of Fortress Europe.
CzechJsme proti budování "pevnosti jménem Evropa".
We are opposed to the building of 'Fortress Europe'.
CzechPaní předsedající, vytváření "pevnosti Evropa" se se od roku zrychluje.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Madam President, the creation of 'Fortress Europe' is going faster and faster as each year goes by.
CzechNepotřebujeme, aby Evropa byla pevností.
We do not need the fortress of Europe.