"pilně" English translation

CS

"pilně" in English

CS

pilně {adverb}

volume_up
Pracujeme na tom pilně, ale jak víte, daňové otázky jsou mimořádně citlivé.
We are working hard on this, but as you know, tax issues are extraordinarily sensitive.
Musím říci, že inženýři a technici pracují velmi pilně.
I must say that the engineers and technicians are working very hard.
Pilně pracujeme, abychom nejpozději za měsíc předložili první analýzu ročního růstu.
We are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.

Context sentences for "pilně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechByl to skutečně vědec, který pilně pracoval v obtížných podmínkách.
This is the hardworking scientist under harsh conditions.
CzechMohu ujistit Parlament, že Komise se bude pilně věnovat požadavkům vysloveným v usnesení.
I can assure Parliament that the Commission will attend to the demands made in the resolution with great care.
Czech(RO) Evropská unie se pilně připravuje na vyjednávání režimu následujícího po Kjótském protokolu, tak aby se nadále omezovaly příčiny změny klimatu.
(RO) The European Union is busily preparing to negotiate a post-Kyoto agreement in order to continue reducing the causes of climate change.
CzechVidíme z toho, že velice pilně pracují, ale mnohdy to vypadá, jako by tady systém EU byl úmyslně zneužíván odpůrci EU, jako v mnoha dalších případech.
We can observe that they are very hardworking, but it looks very much as if the EU system is being wantonly abused here, as in many other cases, by opponents of the EU.