"počkejte!" English translation

CS

"počkejte!" in English

EN

CS počkejte!
volume_up
{interjection}

počkejte!
volume_up
wait! {interj.}
Přijměte licenční podmínky a počkejte, zda se aktualizace nainstaluje.
Accept the license terms, and wait to see if the update is installed successfully.
Přijměte licenční podmínky a počkejte, zda se aktualizace nainstaluje.
Accept the license terms, and wait to see if the update is installed successfully.
Zrušte tisk, nebo počkejte dokud systém Windows nedokončí tisk souborů.
Either cancel printing, or wait until Windows has finished printing them.

Context sentences for "počkejte!" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPočkejte minutu a potom obnovte stránku své sekundární e-mailové adresy.
Start by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email address.
CzechPočkejte prosím 24 hodin od posledního pokusu o přihlášení a potom znovu navštivte tuto stránku.
Please allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
Czech. ~~~ Takže, počkejte prosím na dirigenta.
If you do it without me I feel even more redundant than I already feel.
Czech(Potlesk) To nejlepší ještě přijde, počkejte chvíli.
(Applause) The best is yet to come -- so in a second.
CzechJakmile svůj kód sledování správně nainstalujete, počkejte 24 hodin, než se ve vašem účtu zobrazí údaje.
Once you've correctly installed your tracking code, you should allow up to 24 hours for data to appear in your account.
CzechPočkejte okamžik, o kom to zde hovoříme?
Hang on a moment, who are we talking about here?
CzechPočkejte, dokud se nezobrazí výzva systému Windows k přihlášení a potom počítač vypněte a restartujte.
If the Windows logo appears, you will need to try again by waiting until the Windows logon prompt appears, and then shutting down and restarting your computer.
CzechPokud se účet nedá vytvořit ani po 24 hodinách a zobrazená chybová zpráva obsahuje znaky 675b, ještě počkejte a pak to zkuste znovu.
If you still can't create an account after 24 hours and the error message you receive includes 675b, keep waiting, and then try again.
CzechPočkejte, ukážu vám je.