"pozvaný" English translation

CS

"pozvaný" in English

CS pozvaný
volume_up
{adjective masculine}

pozvaný
Při výběru kontaktů, které chcete pozvat do skupiny, nejsou v programu Messenger filtrovány kontakty, které již byly do skupiny pozvány.
When you're selecting contacts to invite to a group, Messenger doesn't filter out any contacts who have already been invited to the group.
Jiné země - Rusko, Indie a Japonsko - také rozmístily svoje námořní jednotky a měly by být co nejdříve pozvány, aby se připojily k tomuto mechanismu.
Others - Russia, India and Japan - have also deployed naval assets, and they should be invited to join this mechanism as soon as possible.
pozvaný