"projekty" English translation

CS

"projekty" in English

CS projekty
volume_up
{masculine plural}

projekty
Na inovační projekty by se neměla uplatňovat stejná kritéria jako na ostatní projekty.
The same criteria should not be applied to innovative projects as to other projects.
Pak zde jsou slušné pojekty, dobré projekty a velice dobré projekty.
Then there's fair projects, good projects and very good projects.
Nadále podporuje projekty v hospodářsky znevýhodněných regionech.
It continues to support projects in the economically disadvantaged regions.

Context sentences for "projekty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJaké místo mají v námořní strategii projekty týkající se přenosu energie ve Středomoří?
How do Mediterranean energy transport policies fit into the maritime strategy?
CzechMožná bychom se měli vážně zamyslet nad minimálními částkami na projekty.
Perhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
CzechÚvěry spojené s projekty by měly být omezeny na nejchudší rozvojové země.
Projectbased credits should be limited to the poorest developing countries.
CzechV rámci tohoto projektu dělá menší projekty "Umělci v obydlích."
And within this project, he's doing a smaller project called "Artists in Residence."
CzechProjekty DESERTEC a Nabucco jsou ústředními vodítky k jejich vyřešení.
Desertec and Nabucco are central to meeting these challenges.
CzechJe však třeba přehodnotit i projekty Nord Stream a South Stream .
However, Nord Stream and South Stream also have to be re-examined.
CzechProjekty DESERTEC a Nabucco jsou v tomto ohledu důležitými nástroji.
Desertec and Nabucco are important instruments in this regard.
CzechPravidla pro podávání žádostí o finanční prostředky na projekty jsou velmi složitá a lze jim jen stěží rozumět.
The rules for applying for project funding are complex and difficult to understand.
CzechProjekty, jako je tento, které podporují zapojování mladých lidí do věcí Evropy, jsou velmi důležité.
Schemes such as these will be vital in encouraging engagement between young people and Europe.
CzechDosavadní naplánované projekty nečerpají zdaleka ani polovinu finančních prostředků, které jsou k dispozici.
We are still very far from having planned half of the available funds.
CzechGalileo, ITER, strategie EU 2020, Evropská služba pro vnější činnost - všechny tyto projekty stojí peníze!
Galileo, ITER, the EU 2020 strategy, the European External Action Service - they all cost money!
CzechDoufám, že projekty také přinesou pozitivní výsledky.
I hope that the schemes will also produce positive results.
CzechEgyptské projekty patří v EIB mezi ty nejčetnější.
The Egyptian portfolio is one of the largest in the EIB.
CzechJaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
What is going to be built in this area in the future?
CzechTakové projekty nevzbuzují zájem investorů.
This is not the kind of thing investors put their money into.
CzechNe všechny jeho projekty jsou však ještě dotaženy do konce.
Not all its tasks have yet been discharged.
CzechProjekty typu DESERTEC se tedy nesmí stát prostředkem k využití energetické politiky k pokračování kolonialismu.
A project like Desertec must not therefore be a way of using energy policy as a means to continue colonialism.
CzechV tomto ohledu jsou rozpracovány významné projekty.
Important work is under way in that respect.
CzechJe třeba, aby se s malými podniky zacházelo jako s domácnostmi a byly jim k dispozici jednoduché projekty a přímé dotace.
Small businesses need to be treated like domestic households and offered simple schemes and up-front money.
Czech(PL) Vážený pane předsedající, navrhovaná strategie Evropské unie týkající se zdraví zvířat obsahuje kvalitně definované projekty.
(PL) Mr President, the proposed European Union Animal Health Strategy contains well-devised plans.