CS pronásledovat
volume_up
{verb}

pronásledovat (also: hnát se, provádět, pěstovat, snažit se o)
Musíme tyto lidi pronásledovat až na konec světa a co nejvíce jim v tom bránit.
We must pursue those people to the ends of the earth and restrict them as much as possible.
Musíme dostat našeho hrdinu, kapitána Willarda, k ústí řeky Nung, aby mohl pronásledovat plukovníka Kurtze.
We've got to get our hero, Captain Willard, to the mouth of the Nung River so he can go pursue Colonel Kurtz.
pronásledovat (also: hnát, honit, shánět, stíhat)
pronásledovat (also: otravovat, perzekuovat)
Za druhé, proč pronásledovat opozici, když už je i tak dost slabá?
Second, why persecute the opposition since it is so weak anyway?
pronásledovat
Jedná se o neslýchané věci, které se vrátí a budou pronásledovat liberální skupinu a také německou stranu FDP.
These are unheard of matters in hand and will return to haunt the Liberal Group and also the German FDP Party.
Stojíme zde ještě před dalším zásadním problémem, jenž nás bude v následujících letech pronásledovat, a tím je střet jednotlivých práv různých skupin.
Here also lies another fundamental problem which will haunt us for years to come, and that is the conflict between the different rights of different groups.
Začíná cítit, jak se v něm probouzí jeho staré úzkosti jako "Přijdu o ni a pak mě ta píseň bude navždy pronásledovat."
So he starts to feel all of that old anxiety start to rise in him like, "I'm going to lose this thing, and then I'm going to be haunted by this song forever.
pronásledovat (also: odvolat, stopovat, vrátit se, vzít zpět)
pronásledovat (also: obtěžovat, sužovat, trápit, týrat)
pronásledovat
pronásledovat
pronásledovat (also: diskriminovat, obětovat)
pronásledovat (also: dotírat, hnát, otravovat, štvát)
pronásledovat (also: dotírat, hnát, otravovat, štvát)
pronásledovat (also: jít po, jít za, usilovat o)

Context sentences for "pronásledovat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTo je to, co musíme dělat, ne pronásledovat členské státy a pokoušet se svalovat na ně vinu nebo házet na ně zodpovědnost.
This is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility.
CzechMožná je příliš pozdě, protože člověka mohou pronásledovat noční můry, pokud jde o demografické trendy v ní obsažené.
Maybe it is on too late at night because one could get nightmares based on the demographic trends that are contained in it.
CzechZ hlediska Parlamentu je budeme kontrolovat a budeme tvrdě pronásledovat všechny, kdo poruší zde dané sliby.
From Parliament's point of view, we will keep them under observation and we will hunt down with a blowtorch any who break the promises they have made here.
CzechZačíná cítit, jak se v něm probouzí jeho staré úzkosti jako "Přijdu o ni a pak mě ta píseň bude navždy pronásledovat."
So he starts to feel all of that old anxiety start to rise in him like, "I'm going to lose this thing, and then I'm going to be haunted by this song forever.
CzechPokud je v podzemí strašák, tak je to zdrcující pocit oddálení, který začíná pronásledovat každého člena týmu ve chvíli, kdy uplynou zhruba tři dny od nejbližšího vstupu.
If there is a monster underground, it is the crushing psychological remoteness that begins to hit every member of the team once you cross about three days inbound from the nearest entrance.