"prozíravý" English translation

CS

"prozíravý" in English

CS prozíravý
volume_up
{adjective masculine}

prozíravý (also: opatrný)
Měli bychom s jejich penězi nakládat prozíravě a tohle není prozíravý rozpočet.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
prozíravý (also: předvídavý)
Žádáme vás, abyste byl prozíravý ve prospěch věci, která nás spojuje: vytvoření politické Evropy.
It asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
Paní předsedající, chtěl bych panu komisaři poblahopřát ke sdělení o partnerství, ve kterém zvolil rychlý a prozíravý přístup.
Madam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.
prozíravý (also: chytrý, důvtipný, moudrý)
prozíravý
prozíravý (also: předvídavý)
prozíravý
prozíravý (also: předvídavý)
prozíravý (also: dalekozraký)
prozíravý (also: předvídavý)
Žádáme vás, abyste byl prozíravý ve prospěch věci, která nás spojuje: vytvoření politické Evropy.
It asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
Paní předsedající, chtěl bych panu komisaři poblahopřát ke sdělení o partnerství, ve kterém zvolil rychlý a prozíravý přístup.
Madam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.

Context sentences for "prozíravý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechProstor, který máme k dispozici, je omezený, a proto musí různá námořní odvětví zaujmout odpovědný a prozíravý postoj ke spolupráci.
The space available is limited and, therefore, the various maritime sectors must take a responsible and thoughtful approach to working together.
CzechZvláště pak děkuji panu poslanci Harbourovi za velkorysý, prozíravý postoj, který se během uplynulých čtyř měsíců odrazil na práci výboru.
I particularly thank Mr Harbour for the generous, forward-thinking attitude that he has stamped on the committee's work throughout the last four months.