"táhnout" English translation

CS

"táhnout" in English

CS táhnout
volume_up
{verb}

táhnout (also: tahat, vytahovat, vytáhnout)
Měli bychom všichni táhnout za jeden provaz a Komise by jistě tyto snahy měla vést.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Pokud nebudou naši zástupci táhnout za jeden provaz, budeme na globální scéně oslabeni.
If our representatives do not all pull in the same direction, we shall be weakened on the global stage.
Vyhrát můžou jedině tehdy, když budou táhnout za jeden provaz.
They can only win if they all pull together as a team.
táhnout (also: kreslit, losovat, malovat, nakreslit)
táhnout (also: vláčet, vléci, vléct, váznout)
táhnout (also: klenout, ohnout, skočit, trhat)
táhnout (also: vléci)
táhnout (also: vléci)
táhnout (also: tahat, trhat, trhnout)
táhnout (also: vláčet)
táhnout
Většina lidí by řekla ne, se nebudu táhnout přes město abych ušetřil 100 dolarů za nákup auta.
Most people say, no, I'm going to schlep across town to save 100 bucks on the purchase of a car?
táhnout (also: nést, vléct)
volume_up
to hump {vb} [coll.]
táhnout

Context sentences for "táhnout" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNení povoleno táhnout na pole obsazené jednou z vašich vlastních figurek.
It's illegal to move into a square occupied by one of your own pieces.
CzechTakže jsem myslel, že tato nekonečná přírodní oblast se bude táhnout věčně, ale nakonec došly konce.
So I thought the scenes of never-ending wilderness would go on forever, but they did finally come to an end.
CzechTyto duny jsou 100m vysoké, navzájem vzdáleny několik kilometrů a táhnout po mnoho a mnoho kilometrů.
These are dunes that are 100 meters tall, separated by a few kilometers, and they go on for miles and miles and miles.
CzechPři použití tahu en passant můžete figurkou táhnout šikmo na prázdné pole za nepřátelským pěšcem a tak jej vzít.
By employing an en passant, you can move your piece diagonally to the empty square behind the enemy pawn to capture it.
CzechPrávě jsme přesvědčivě ukázali, že když Evropský parlament a Komise dokáží táhnout za jeden provaz, je pro státy obtížné tomu čelit.
We have just convincingly demonstrated that, when the European Parliament and the Commission are able to work in harmony, it is difficult for the States to resist.