"tabule" English translation

CS

"tabule" in English

CS tabule
volume_up
{feminine}

tabule (also: deska, kolegium, komise, lepenka)
volume_up
board {noun}
Paní předsedající, všiml jsem si, že tabule neukazuje čas.
Madam President, I notice that there is no time displayed on the board.
I tabule stále ukazuje Klinzovu zprávu.
The display board is also still showing the Klinz report.
Na to, že občan překračuje hranice členského státu Unie, by ho měla upozornit jen obyčejná informační tabule.
A person should notice that he is crossing an EU Member State border only from a standard information board.
tabule (also: nápis, označení, podpis, projev)
volume_up
sign {noun}
Například na velvyslanectvích zemí EU v hlavním městě Makedonie Skopje visí velké tabule s řadou přísných povinností.
At the embassies of the EU countries in the Macedonian capital Skopje, for instance, you find large signs listing a large number of strict obligations.
Podle tohoto rozsudku je umisťování informačních tabulí s názvy ulic, kde je název uveden polsky i litevsky, v rozporu se zákonem.
According to the ruling, placing signs bearing street names in Polish alongside others bearing street names in Lithuanian contravened the law.
tabule (also: tabletka)
volume_up
tablet {noun}
tabule (also: školní tabule)
tabule
Mezitím máme problémy s nefungující vývěsní tabulí a počítačem.
In the meantime, our notice board and computer are going wrong.

Context sentences for "tabule" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechUčitelé přitáhli obrovské plastové tabule do svých tříd.
The teachers dragged giant PVC whiteboards into the classrooms.
CzechV této souvislosti bych vás ráda upozornila na návrh pana Martina na vytvoření evropské výsledkové tabule.
In that connection, I should like to draw your attention to Mr Martin's suggestion to set up a European scoreboard.
CzechRád bych vás všechny požádal o shovívavost k těmto zmatkům, které jsou způsobeny tím, že nefunguje tabule.
I would ask all Members for their forbearance with regard to the current discrepancies, as the display is not working.
CzechNapříklad na velvyslanectvích zemí EU v hlavním městě Makedonie Skopje visí velké tabule s řadou přísných povinností.
At the embassies of the EU countries in the Macedonian capital Skopje, for instance, you find large signs listing a large number of strict obligations.
CzechTak jsme dostali několik dobrých nápadů: vzali jsme čelní skla ze starých aut, podlepili jsme je bílým papírem a vytvořili první alternativu tabule.
So we had some good ideas: we took old automobile windshields, put paper behind them and created the first alternative to the whiteboard.