"tichý" English translation

CS

"tichý" in English

volume_up
tichý {adj. m}
EN

CS tichý
volume_up
{adjective masculine}

volume_up
still {adj.}
tichý (also: klidný, nehlučný)
volume_up
quiet {adj.}
Ten zvuk je však příliš tichý na to, aby ho kdokoli z nás slyšel.
But the sound is too quiet for any of us to ever hear.
Bylo tam sbírání odhodlání a tichý hlas říkající, "Já vás obejdu."
There was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."
Musím říci, že v Komisi není život tak jednoduchý, tichý a klidný až do důchodového věku.
I must say that it is not such an easy life inside the Commission and not so calm and quiet until pensionable age.
Ale je naprosto bezečný, neinvazivní a tichý.
But it's completely safe, completely non-invasive and silent.
Ovšem úspěchu dosáhneme pouze tehdy, zůstanou-li ostatní hlasy zticha nebo budou přinejmenším tišší.
However, success can only be achieved if the other voices remain silent or are at least quieter.
Jak jsem tedy řekla, jsou to "tišší zabijáci", protože nepomáhají-li lidem s těmito chorobami bojovat, nepomáhají jim vůbec.
Therefore, as I said, these are 'silent killers' because, if they are not combating these diseases, they are not helping people.
tichý (also: bezvětrný, klidný, vlažný)
volume_up
calm {adj.}
Musím říci, že v Komisi není život tak jednoduchý, tichý a klidný až do důchodového věku.
I must say that it is not such an easy life inside the Commission and not so calm and quiet until pensionable age.
tichý (also: nevyslovený)
volume_up
tacit {adj.}
tichý (also: tlumený)

Context sentences for "tichý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJe to ten tichý hlas, který mi říká: "Hej, nezapomeň cestou domů koupit banány.
It's that little voice that says to me, "Hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home.
CzechČetla jsem o nedávném zemětřesení v Chile a o tsunami, která se přehnala přes celý Tichý oceán.
I read about the recent earthquake in Chile and the tsunami that rippled across the entire Pacific Ocean.
CzechOceňujte, když studujete práva, že vám tichý hlásek šeptá do ucha o postavě jménem Atticus Finch.
Acknowledge, when you go to law school, that a little voice is whispering in your ear about Atticus Finch.
CzechRadu Evropy naopak diskredituje její neustálý tichý souhlas s ruskou autoritářskou vládou.
Conversely, the Council of Europe is discredited by its continued acquiescence towards Russia's authoritarian government.
CzechS cílem skrýt svůj tichý souhlas s takovou nepřijatelnou situací někteří tvrdí, že by to mohlo být horší.
In order to conceal their connivance with such an unacceptable situation, some are saying that it could be worse.
Czech(Tichý ruch v zasedací síni)
(Inaudible interruption from the floor)